Kneed­kunst

Foodies - - VOORWOORD -

Als je jong bent denk je dat je al­les kunt. Maar tel­kens kom je er­ach­ter dat je weer wat ge­leerd hebt. Naar­ma­te de tijd vor­dert kun je dus nog meer, ter­wijl je ook leert dat je nog lang niet al­les kunt. Vroe­ger vond ik een deeg een sim­pel iets. Al­le in­gre­di­ën­ten moe­ten sa­men ge­kneed wor­den tot een ge­heel. Als er een be­paal­de volg­or­de, tijd en tem­pe­ra­tuur ver­meld werd, zou dit toch wel ern­stig over­dre­ven zijn? Ui­t­ein­de­lijk moest het toch een bal wor­den. En deeg la­ten rus­ten is voor oma’s; daar heb ik toch ze­ker geen tijd voor? Wel jam­mer hoor, al die koek­jes die hun vorm niet hou­den tij­dens het bak­ken. En oma’s ap­pel­taart had wel een min­der taai deeg, maar het gaat toch om de ap­pels? Ge­luk­kig ben ik (iets) ou­der en wij­zer ge­wor­den. Voor een bros en kro­kant deeg ge­bruik je kou­de bo­ter en kneed je kort. Het deeg hoor je goed te koe­len, ná het uit­rol­len en vóór het bak­ken in een goed voor­ver­warm­de oven. En dan heb­ben we het nog niet eens over het bak­ken van brood, wat weer een he­le we­ten­schap op zich is. Hoe ver­der ik kom, hoe meer er te le­ren valt. Voor nu ben ik he­le­maal in mijn nop­jes met het heer­lij­ke pie­deeg (p. 17) waar je on­der an­de­re on­ze fan­tas­ti­sche co­ver­taart (mooi is ‘ie hè?) mee kan bak­ken. En wie ver­der wil met de zuur­de­sem die we in de vo­ri­ge foodies zijn ge­start, kan vlug naar p. 56 bla­de­ren. Ook een leuk week­end­pro­ject trou­wens: de pret­zels van p. 38. Hoe dan ook ge­noeg te kne­den de­ze maand. Houd je je vin­gers of deeg­haak lie­ver schoon? Dan heb­ben we ook nog even de lek­ker­ste pe­per- en/ of kruid­no­ten voor je op een rij­tje ge­zet (p. 11). Veel bak- en kook­ple­zier!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.