HANDIGE HULPJES

Foodies - - BIG GREEN EGG FOODIES -

Cast Iron Skil­let

Naast het aan­bra­den van vlees, groen­ten of bij­voor­beeld pad­den­stoe­len is de­ze skil­let ook zeer ge­schikt voor het bak­ken van brood en taar­ten in je Big Gr­een Egg. De goe­de warm­te­ver­de­ling van het zwa­re giet­ij­zer zorgt voor kro­kant deeg rond­om.

Houts­kool

Bij het bak­ken op de EGG geeft de houts­kool ex­tra smaak. Na­tuur­lijk wil je dan wel dat dat de juis­te smaak is. Dat is af­han­ke­lijk van de kwa­li­teit. De Big Gr­een Egg houts­kool is heel zui­ver. Bij des­serts is dat ex­tra be­lang­rijk. De ko­len be­rei­ken bo­ven­dien snel een ho­ge tem­pe­ra­tuur en hou­den die ook lang vast.

Piz­za­steen

Voor een goe­de ge­lei­ding van de hit­te ge­bruik je de piz­za­steen ook voor het bak­ken van de­ze taart in de skil­let. De steen zorgt er (sa­men met de con­vEGG­tor) voor dat de tem­pe­ra­tuur van al­le kan­ten je pro­duct be­reikt. Zo wordt je Big Gr­een Egg een ech­te steen­oven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.