Mas­car­po­ne­soes­jes met ahorn­ka­ra­mel

Foodies - - SHOW-OFF DESSERTS -

★★★ Be­rei­dings­tijd: ca. 1 uur en 30 min. Per por­tie: ca. 179 kcal 3 g ei­wit 9 g vet 22 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 6 per­so­nen Voor de soes­jes

150 g bloem 1 el sui­ker 75 g bo­ter in blok­jes van 1 cm 200 ml wa­ter 3 ei­e­ren licht ge­klutst bak­pa­pier

Voor de ahorn­ka­ra­mel

225 ml ahorn­si­roop 75 g bo­ter in blok­jes 1 tl va­nil­le-ex­tract zout

Voor de vul­ling

250 ml mas­car­po­ne 4 el ahorn­si­roop spuit­zak 1 Ver­warm voor de soes­jes de oven voor (elek­trisch: 200°C / he­te­lucht: 180°C). Vouw een vel bak­pa­pier dub­bel om hem als ‘goot’ voor de bloem te ge­brui­ken. Leg het vel open en zeef de bloem er­bo­ven. Strooi de sui­ker er­over en een snuf­je zout. Doe de bo­ter en 200 ml wa­ter in een steel­pan en breng aan de kook. Neem van het vuur en voeg met be­hulp van het bak­pa­pier in een keer het bloem­meng­sel toe. Roer met een hou­ten le­pel tot er een glad deeg ont­staat. 2 Laat ca. 20 mi­nu­ten af­koe­len. Klop in klei­ne por­ties de ge­kluts­te ei­e­ren er­door­heen en klop het be­slag na el­ke por­tie glad. Dit gaat het mak­ke­lijkst met een hand­mixer. Een le­pel be­slag hoort heel lang­zaam naar be­ne­den te drui­pen. Be­kleed twee bak­pla­ten met bak­pa­pier en vet het bak­pa­pier in met bo­ter. Ver­deel het be­slag met een spuit­zak of een le­pel in 24 hoop­jes van 4 cm Ø over de bak­pla­ten. Laat vol­doen­de ruim­te tus­sen de hoop­jes en strijk uit­ste­ken­de piek­jes be­slag met een voch­ti­ge vin­ger glad. Bak de soes­jes 25-30 mi­nu­ten in de oven tot ze goud­bruin en op­ge­zwol­len zijn. Maak met een prik­ker een gaat­je in elk soes­je om de stoom te la­ten ont­snap­pen en bak ze nog ca. 5 mi­nu­ten ver­der in de oven. Laat af­koe­len op een roos­ter. 3 Ver­hit voor de ahorn­ka­ra­mel de ahorn­si­roop ca. 3 mi­nu­ten in een zwa­re koe­ken­pan tot hij be­gint te ka­ra­mel­li­se­ren en don­ker­der van kleur wordt. Voeg de bo­ter toe en roer er­door­heen (let op, het spet­tert). Neem van het vuur en voeg 2 el wa­ter, het va­nil­le-ex­tract en een snuf­je zout toe. Draai met de pan om het te ver­men­gen, maar roer niet, an­ders kan het kris­tal­li­se­ren. Laat af­koe­len. 4 Klop voor de vul­ling de mas­car­po­ne met de ahorn­si­roop. Schep het meng­sel in een spuit­zak met klein spuit­mond­je en vul de soes­jes er­mee. (Een al­ter­na­tief is om de soes­jes door­mid­den te snij­den en met een le­pel­tje te vul­len). Maak een mooi berg­je van de soes­jes en be­spren­kel roy­aal met de ahorn­ka­ra­mel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.