Per­fec­te pu­ree

Aard­ap­pel­pu­ree is een beet­je zo­als may­o­nai­se, ie­der heeft zijn uit­ge­spro­ken me­ning over wel­ke het lek­kerst is.

Foodies - - VOORWOORD -

Een ech­te foodie kent zijn ba­sics. Een goed re­cept voor smeu­ï­ge aard­ap­pel­pu­ree mag dus ook niet ont­bre­ken

Aard­ap­pel­pu­ree

Be­rei­dings­tijd: ca. 20 min. Per por­tie: ca. 196 kcal 42 g ei­wit 6 g vet 34 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 4 per­so­nen

1 kg aard­ap­pels melk of slag­room een klein

scheu­tje (op­ti­o­neel) bo­ter zout en pe­per noot­mus­kaat (op­ti­o­neel) 1 Schil de aard­ap­pels en snijd ze in ge­lij­ke stuk­ken van ca. 3x3 cm zo­dat ze mooi ge­lijk­tij­dig ga­ren. Als je de aard­ap­pels kookt, kook ze dan tot ze zacht zijn maar niet zo lang dat ze rond­om scheur­tjes gaan ver­to­nen, dan ne­men ze te veel wa­ter op. Laat de aard­ap­pels uit­lek­ken en laat ze even droog­sto­men in de pan. 2 Voeg zo­dra de ge­kook­te aard­ap­pels droog zijn op­ti­o­neel een klein scheu­tje melk of slag­room toe. Zet de pan op het vuur om het vocht ook warm te ma­ken. Voeg een flink klont­je bo­ter toe (som­mi­ge chefs ge­brui­ken tot wel 300 g bo­ter voor 1 kg aard­ap­pels, maar van­af 25 g bo­ter werkt ook pri­ma. Hoe meer hoe ro­mi­ger de smaak van de pu­ree). Pu­reer de aard­ap­pels kort met een stam­per of een hand­mixer glad. Breng op smaak met zout en pe­per en op­ti­o­neel noot­mus­kaat. Er is niet één soort per­fec­te aard­ap­pel­pu­ree. Het is af­han­ke­lijk van waar je per­soon­lij­ke voor­keur naar uit­gaat: licht, luch­tig en vo­lu­mi­neus, of ro­mig en zacht met veel bo­ter. Het ko­ken en pu­re­ren gaat in bei­de ge­val­len het­zelf­de, al­leen ge­bruik je an­de­re aard­ap­pels. Voor luch­ti­ge pu­ree: bloe­mi­ge aard­ap­pels zo­als bint­je en ei­gen­hei­mer. Voor bo­ter­ach­ti­ge pu­ree: vast­ko­ken­de aard­ap­pels zo­als ni­co­la en char­lot­te. Je kunt de aard­ap­pels ko­ken of sto­men, als ze maar goed heet en droog ge­stoomd zijn voor­dat je ze pu­reert. Dat kan met een stam­per, een knij­per of kort met een hand­mixer. Pu­reer niet lan­ger dan no­dig voor een glad­de pu­ree om te voor­ko­men dat hij plak­ke­rig wordt. Som­mi­ge chefs ge­brui­ken een zeef of pas­seer­zeef voor ex­tra zach­te pu­ree. Als je melk of room toe­voegt, ge­bruik dan maar wei­nig om te voor­ko­men dat de pu­ree pap­pe­rig wordt. Voeg ruim bo­ter toe voor ex­tra smaak en maak af met zout en pe­per en op­ti­o­neel noot­mus­kaat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.