Kook­boe­ken

Van fer­men­te­ren tot ko­ken bo­ven open vuur: dank­zij de boe­ken van de­ze be­ken­de chefs kook je in no­vem­ber net even an­ders.

Foodies - - INHOUD -

Met de­ze nieu­we kook­boe­ken van de al­ler­bes­te chef-koks ko­men we al­vast een beet­je in de feest­stem­ming: stuk voor stuk ca­deau­tjes!

Fer­men­te­ren 2.0

In dit hand­boek met meer dan 750 kleu­ren­fo­to’s waar­van de mees­te stap-voor-stapaan­wij­zin­gen zijn, brengt Re­né Red­ze­pi fer­men­te­ren naar een nieuw ni­veau. De­ze re­cep­ten gaan ver­der dan de ty­pi­sche kim­chi en zuur­kool. Wat denk je van ko­ji, kom­bucha, shoyu, mi­so’s en zwar­te knof­look? Fer­men­teer en ex­pe­ri­men­teer! Re­né Red­ze­pi en Da­vid Zil­ber. No­ma’s hand­boek voor fer­men­te­ren. Ka­rak­ter. 456 pa­gi­na’s. Prijs: 39,99 eu­ro.

Kijk­je in de keu­ken van

Ie­de­re avond moe­ten Jon­nie en Thé­rè­se Boer in hun res­tau­rant de­zelf­de vraag be­ant­woor­den: ‘Eten jul­lie thuis ook in gan­gen of komt er ook wel­eens een ge­hakt­bal op ta­fel?’ Het ant­woord op die vraag vind je nu in hun kook­boek Thuis dat vol staat met een­vou­di­ge ge­rech­ten die het stel thuis eet. In­clu­sief uit­ge­brei­de dran­k­ad­vie­zen. Jon­nie en Thé­rè­se Boer. Thuis. WBOOKS. 224 pa­gi­na’s. Prijs: 29,95 eu­ro.

Boek met een bood­schap

Ja­mes Whet­lor werk­te twaalf jaar als kok in Lon­den voor hij te­rug­keer­de naar zijn ge­boor­te­streek en voor Ri­ver Cot­ta­ge ging wer­ken. Hij kocht er een stuk­je grond en zet­te er gei­ten op die het kaal kon­den vre­ten. Dat zet­te hem aan het den­ken over het lot van jon­ge bok­jes, die vaak af­ge­maakt wor­den. Hij ver­diep­te zich in gei­ten­vlees en dat re­sul­teer­de in dit boek met geit in de hoofd­rol: als ke­bab, cur­ry of braad­stuk. Ja­mes Whet­lor. Geit. Velt­man. 208 pa­gi­na’s. Prijs: 20 eu­ro.

“Idee­ën voor unie­ke voor­raadin­gre­di­ën­ten.” “Ver­ras­sen­de sma­ken, een­vou­dig te ma­ken.” “Al­les over het be­rei­den en eten van geit.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.