Ro­de Biet ge­vuld met Crè­me Amé­ri­cain en fris­se Gr­eens

Foodies - - SMAECK FOODIES -

Ve­ge­ta­risch re­cept voor 4 per­so­nen

4 ro­de bie­ten, iets gro­ter dan een

man­da­rijn­tje 1 bak­je SMAECK Crè­me Amé­ri­cain Mar­ti­no 1 bak­je SMAECK Gr­eens Ro­de Bie­ten 1 bak­je SMAECK Gr­eens Pom­poen ver­se bies­look ca. 1/ tl sus­hi-azijn 2 olijf­olie ge­ma­len zwar­te pe­per crè­me fraî­che snuf­je ge­ma­len ko­mijn may­o­nai­se 1 Boen de bie­ten on­der de stro­men­de kraan goed schoon. Kook de bie­ten 40 à 50 mi­nu­ten in ruim wa­ter. Giet ze na het ko­ken af, laat af­koe­len en ver­wij­der dan de vel­le­tjes. Hol de bie­ten zo­veel mo­ge­lijk uit, hak daar­van een thee­le­pel zeer fijn en maak aan met een mes­punt­je ge­ma­len ko­mijn, een beet­je may­o­nai­se, crè­me fraî­che en de sus­hi-azijn. 2 Leg een klein beet­je van de­ze bie­ten­sa­la­de op de bo­dem van de uit­ge­hol­de biet, doe de Gr­eens en de Crè­me Amé­ri­cain elk in een spuit­zak en spuit van ie­der mooie dop­pen op de bie­ten­sa­la­de. Be­strooi het licht met fijn­ge­sne­den bies­look, ge­ma­len zwar­te pe­per en be­spren­kel het heel licht met wat olijf­olie en sus­hi-azijn. Ser­veer als voor­ge­recht of als lunchsnack!

Meer tips en re­cep­ten met SMAECK? Kijk opsmaec­kis­wat­je­proeft.nl. De smaak­vol­le pro­duc­ten zijn door Lui­ten Vlees­wa­ren in sa­men­wer­king met ster­ren­chef Ja­cob Jan Boer­ma ont­wik­keld. Ont­dek hoe lek­ker ve­ge­ta­risch en ve­ga­nis­tisch kan zijn. Heer­lijk op brood, toast, om te dip­pen of om mee te ex­pe­ri­men­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.