GIFTS & MUSTHAVES

Foodies - - KERSTKLAPPERS -

Pro­fes­sor Grun­sch­na­bel De kroon op elk feest­maal is na­tuur­lijk het des­sert, en de lek­ker­ste toe­tjes maak je met het bij­zon­de­re ijs van Pro­fes­sor Grun­sch­na­bel! Ca­ra­mel Ocean, Jas­mi­ne Oran­ge Yu­zu, ChoCo­co­la­te en Snow Whi­te zijn ver­krijg­baar bij Al­bert Heijn. In spe­ci­aal­za­ken vind je ve­le an­de­re lek­ke­re sma­ken. Pro­fes­sor Grun­sch­na­bel is daar­naast zelfs Ve­gan, be­wust ge­nie­ten! Ge­zon­de kof­fie Moc­ca­mas­ter, het hand­ge­maak­te oer-Hol­land­se fil­ter­kof­fie­zet­ap­pa­raat wordt al 50 jaar ge­maakt in Ame­ron­gen. Het ge­heim van dit suc­ces? Moc­ca­mas­ter zet kof­fie die niet bit­ter of zuur smaakt. Daar­naast be­vat fil­ter­kof­fie het min­ste ca­festol (cho­les­te­rol­ver­ho­gend) van al­le kof­fie­zet­me­tho­den, lek­ker en echt ge­zond dus! In 18 kleu­ren ver­krijg­baar op Heer­lijk bij de kof­fie De Sal­ty ca­ra­mel edi­tie van Ca­cao Truf­fle Fac­to­ry is een van haar best­sel­lers, en ze­ker niet te mis­sen tij­dens het kerst­di­ner! On­ze truf­fel is rijk aan ge­zou­ten bo­ter, en tof­fee chips voor de ul­tie­me sweet&salt com­bi­na­tie, en heer­lijk voor bij de kof­fie. Bestel nu op De­luxe ver­sie­ring Ver­sier sa­men met de klein­tjes de lek­ker­ste kerst koek­jes of cre­ëer de mooi­ste des­sert en ga all out met de de­luxe sprink­les van Su­gar­high De­luxe. Pimp je ta­fel Wat is er nou leu­ker dan tij­dens de feest­da­gen te di­ne­ren aan een sfeervol ge­dek­te eet­ta­fel met mooi ta­fel­lin­nen, ser­vies­goed, be­stek en nog veel meer. Laat er nou een web­shop zijn die zich hier­in he­le­maal heeft ge­spe­ci­a­li­seerd. Pimp je Ta­fel biedt al­les voor de aan­kle­ding en sty­ling van de mooist ge­dek­te ta­fel. Ge­bruik nu kor­tings­co­de FM18 voor gra­tis ver­zen­ding.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.