100% NA­TUUR­LIJ­KE FOND: EEN HEER­LIJ­KE SMAAK­MA­KER

Foodies - - SHOPPING -

De fonds van Fun­do zijn een uit­komst voor wie de ko­men­de tijd sau­zen, soe­pen en stoof­pot­ten op het me­nu zet. De tijd en moei­te die je zelf in de­ze ge­rech­ten stopt, ko­men nog be­ter tot hun recht met een goe­de fond als smaak­ma­ker. De over­heer­lij­ke Bel­gi­sche fonds wor­den 48 uur ge­trok­ken op ba­sis van lo­ka­le in­gre­di­ën­ten en zijn zout­arm en zon­der toe­voe­gin­gen.

Fun­do werkt vol­gens het clean la­bel prin­ci­pe. Het he­le as­sor­ti­ment is glu­ten­vrij en pa­leo ge­schikt. Kijk op fun­do.be voor in­spi­ra­tie en ver­koop­adres­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.