Kerst met Beef&Steak

Foodies - - SHOPPING -

Lam­schen­kel is bij­zon­der stuk­je vlees voor het kerst­di­ner (zie p. 24). Maar er is veel meer bij­zon­ders, denk aan bris­ket, kerst­ham, pi­can­ha of gans. Juist in die soor­ten is on­li­ne sla­ge­rij Beef&Steak ge­spe­ci­a­li­seerd. Een ont­dek­kings­reis langs ver­schil­len­de ras­sen en mooie on­be­ken­de snit­ten. Daar hou­den we toch al­le­maal van? Je hoeft niet langs een win­kel, de be­stel­lin­gen wor­den ge­woon aan huis ge­le­verd in Ne­der­land en Bel­gië met ga­ran­tie op kwa­li­teit en tem­pe­ra­tuur. Van­af 60 eu­ro is die be­zor­ging nog gra­tis ook. Kijk op beefen­steak.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.