Week­end­pro­ject: bie­ten­ter­ri­ne

Een mooie ey­e­cat­cher, dit ve­ge­ta­ri­sche voor­ge­recht voor een druk­be­zet­te kerst­ta­fel, ver­sierd met ge­kon­fij­te wal­no­ten en kro­kan­te sa­lie.

Foodies - - VOORWOORD -

Wij maak­ten ro­de biet sexy; de­ze bie­ten­ter­ri­ne met ge­kon jte wal­no­ten en kro­kan­te sa­lie on top is een ey­e­cat­cher op je kerst­ta­fel ............................................................

Ter­ri­ne van ro­de biet en gei­ten­kaas

Be­rei­dings­tijd: ca. 2 uur + wacht­tijd Per por­tie: 323 kcal 13 g ei­wit 23 g vet 15 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 8 per­so­nen

(mil­de) olijf­olie 8 ro­de bie­ten vers, blad ver­wij­derd 1 bos­je ore­ga­no blaad­jes ge­plukt 300 g zach­te gei­ten­kaas 100 g room­kaas 1 el tijm­blaad­jes fijn­ge­hakt 2 el bies­look fijn­ge­hakt zout en pe­per 75 g wal­no­ten 1 el licht­brui­ne bas­terd­sui­ker ½ bos­je sa­lie blaad­jes ge­plukt ver­s­houd­fo­lie kar­ton 1 Vet een bak­blik (ca. 20x9 cm) licht­jes in met olijf­olie. Be­kleed het met een paar vel­len ver­s­houd­fo­lie. Laat het vol­doen­de over de rand han­gen zo­dat je er la­ter de ter­ri­ne mee kunt be­dek­ken. Doe de bie­ten met een snuf­je zout in een pan en voeg koud wa­ter toe tot ze on­der­staan. Dek de pan af, breng aan de kook en kook 40-50 mi­nu­ten op laag vuur tot ze mak­ke­lijk met een mes­je in te prik­ken zijn. Zet het vuur uit en laat af­koe­len. 2 Hak de helft van de ore­ga­no fijn en meng in een kom met de gei­ten­kaas, de room­kaas, de tijm, de bies­look, ½ tl ge­ma­len zwar­te pe­per en ½ tl zout. Dek af met ver­s­houd­fo­lie en zet in de koel­kast. 3 Pel de ro­de bie­ten door met je duim het vel er­af te wrij­ven (ge­bruik hand­schoe­nen te­gen vlek­ken op je han­den) en snijd ze met een man­do­li­ne of een scherp mes in plak­jes van 1,5 mm dik­te. 4 Maak een laag­je van el­kaar ge­deel­te­lijk over­lap­pen­de plak­jes biet in de vorm. Snijd de plak­jes even­tu­eel bij zo­dat ze recht te­gen de rand van de vorm pas­sen. 5 Ver­deel met een vork een laag­je van het gei­ten­kaas­meng­sel over de vorm. Vul de vorm ver­der op met laag­jes biet en gei­ten­kaas­meng­sel en ein­dig met een laag­je biet. 6 Dek de ter­ri­ne af met vol­doen­de ver­s­houd­fo­lie. Leg er een pas­send stuk kar­ton op en zet een paar blik­ken als ge­wicht op het kar­ton. Zet het ge­heel een nacht in de koel­kast. 7 Roos­ter de wal­no­ten een paar mi­nu­ten in een dro­ge koe­ken­pan. Be­strooi ze met de sui­ker.Roer 1 mi­nuut door tot de sui­ker smelt en de no­ten ka­ra­mel­li­se­ren. Leg de no­ten op een bak­plaat en laat af­koe­len. 8 Ver­hit 2 el olie in een klei­ne pan en voeg de sa­lie en de ove­ri­ge ore­ga­no toe. Bak een paar mi­nu­ten tot de blaad­jes kro­kant zijn en laat ze uit­lek­ken op keu­ken­pa­pier. Be­strooi ze met zout. Je kunt dit ook tot 2 uur van te­vo­ren doen en ze op ka­mer­tem­pe­ra­tuur apart zet­ten. 9 Ver­wij­der voor het ser­ve­ren het ver­s­houd­fo­lie van de bo­ven­kant van de ter­ri­ne en zet de vorm on­der­ste­bo­ven op een schaal. Ver­wij­der voor­zich­tig de vorm en het ove­ri­ge ver­s­houd­fo­lie. Be­strooi de ter­ri­ne met de wal­no­ten en de kro­kan­te blaad­jes sa­lie en ore­ga­no. Snijd de ter­ri­ne met een scherp mes in plak­ken. Lek­ker met ge­roos­terd brood en wat blaad­jes sla.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.