De co­ver­taart

Maak het je­zelf niet te moei­lijk, het hoeft niet zo per­fect. Juist de ho­me­ma­de uit­stra­ling en de zelf­ge­maak­te kerst­koek­jes op de top ge­ven de­ze kerst­taart de wow­fac­tor.

Foodies - - VOORWOORD -

De tom­poe­zen ko­men jouw ko eta­fel niet op de­ze kerst: ga voor zelf­ge­maakt en voor open mon­den van ver­ba­zing met de­ze spec­ta­cu­lai­re kerst­taart...................

Ha­zel­no­ten-kerst­taart

Be­rei­dings­tijd: ca. 2 uur en 30 min. + wacht­tijd Per por­tie: ca. 691 kcal 11 g ei­wit 47 g vet 54 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 10-12 per­so­nen Voor de ha­zel­noot­bis­cuit

5 ei­e­ren 165 g sui­ker 125 g + een beet­je bloem 50 g ha­zel­noot­meel* zout ahorn­si­roop

Voor de mous­se

3 blaad­jes ge­la­ti­ne 40 ml ha­zel­noot­li­keur 125 ml slag­room 200 g mas­car­po­ne 50 g nu­tel­la 85 g sui­ker

Voor de bo­ter­crè­me

150 g bo­ter 100 g poe­der­sui­ker 50 g nu­tel­la

Voor de top­ping

250 ml mas­car­po­ne 250 ml zu­re room 75 g poe­der­sui­ker 50 ml ahorn­si­roop 75 g ge­roos­ter­de ha­zel­no­ten grof ge­hakt

Om af te ma­ken

lan­ge vin­gers zie re­cept p. 75 kerst­koek­jes zie van­af p. 78 1 Ver­warm de oven voor (elek­trisch: 200°C / he­te­lucht: 175°C). Splits voor de ha­zel­noot

bis­cuit de ei­e­ren. Klop de ei­dooi­ers met 65 g sui­ker ro­mig. Klop de ei­wit­ten stijf en voeg al klop­pend ge­lei­de­lijk 100 g sui­ker toe. 2 Spa­tel de helft van het ei­wit­schuim voor­zich­tig door het ei­dooi­er­meng­sel. Spa­tel ver­vol­gens het ove­ri­ge ei­wit­schuim er voor­zich­tig door­heen. Zeef de bloem, het ha­zel­noot­meel en een snuf­je zout er­over­heen en spa­tel het voor­zich­tig door het ei­meng­sel, tot er een glad be­slag ont­staat. 3 Schep het be­slag in een spring­vorm (18 cm Ø) en bak de bis­cuit in 15-25 mi­nu­ten goud­bruin in de oven. Neem de bis­cuit uit de oven en laat ca. 5 mi­nu­ten af­koe­len. Neem de bis­cuit voor­zich­tig uit de vorm en laat ver­der af­koe­len op een roos­ter. 4 Week voor de mous­se de ge­la­ti­ne in koud wa­ter. Ver­warm de li­keur in een pan­ne­tje.

Neem van het vuur. Knijp de ge­la­ti­ne uit en los hem op in de war­me li­keur. Roer de helft van de slag­room door het ge­la­ti­ne­meng­sel en roer goed glad. Laat af­koe­len. Klop de mas­car­po­ne met de nu­tel­la en de sui­ker in 3-4 mi­nu­ten luch­tig. Voeg het ge­la­ti­ne­meng­sel en de ove­ri­ge slag­room toe aan de mas­car­po­ne en klop het ge­heel dik en luch­tig. Klop niet te lang om schif­ten te voor­ko­men. 5 Schep de mous­se in een spuit­zak en leg 30 mi­nu­ten in de koel­kast. Snijd in­tus­sen de bis­cuit ho­ri­zon­taal in 3 ge­lij­ke la­gen en be­druip el­ke laag met wat ahorn­si­roop. Leg de bo­ven­ste laag op een taart­pla­teau en be­dek met de helft van de mous­se. Leg de mid­del­ste laag er­op en be­dek met de ove­ri­ge mous­se. Leg de on­der­ste bis­c­uit­laag er om­ge­keerd op (de­ze heeft de strak­ste rand) en druk licht­jes aan. Zet het ge­heel 1 uur in de koel­kast. 6 Klop voor de bo­ter­crè­me de bo­ter met de poe­der­sui­ker en de nu­tel­la luch­tig. Be­strijk de zij­kan­ten en de bo­ven­kant van de taart met de bo­ter­crè­me. Laat min­stens 1 uur op­stij­ven in de koel­kast. 7 Klop voor de top­ping de mas­car­po­ne met de zu­re room en de poe­der­sui­ker stijf. Be­kleed de zij­kant van de taart met de lan­ge vin­gers. Vul de taart ver­der met de zu­re room-top­ping. Be­strooi met de ha­zel­no­ten en be­druip naar smaak met ahorn­si­roop. Steek net voor het ser­ve­ren de ster­ren­koek­jes erin.

Lan­ge vin­gers

Be­rei­dings­tijd: ca. 1 uur Per stuk: ca. 95 kcal 3 g ei­wit 3 g vet 14 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor ca. 20 lan­ge vin­gers

½ va­nil­le­stok­je

4 ei­e­ren een beet­je zout

130 g sui­ker

100 g bloem

5 el gro­ve riet­sui­ker

50 g ha­zel­noot­meel* 1 Splijt het va­nil­le­stok­je en schraap er het merg uit. Splits de ei­e­ren. Roer de ei­dooi­ers los met het va­nil­le­merg. Klop de ei­wit­ten met een snuf zout stijf. Voeg al klop­pend ge­lei­de­lijk 130 g sui­ker toe. 2 Spa­tel voor­zich­tig de dooi­ers door het ei­wit­schuim. Zeef de bloem er­over en spa­tel hem er voor­zich­tig door. Schep het meng­sel in een spuit­zak met ron­de spuit­mond. Spuit staaf­jes van ca. 12 cm lang op een met bak­pa­pier be­kle­de bak­plaat. Laat ca. 10 mi­nu­ten dro­gen. Ver­warm de oven voor (elek­trisch: 180°C / he­te­lucht: 160°C). 3 Strooi de riet­sui­ker en het ha­zel­noot­meel over de lan­ge vin­gers en bak ze 12-15 mi­nu­ten in de oven. Neem de lan­ge vin­gers uit de oven en laat ze op een roos­ter af­koe­len. *Ha­zel­noot­meel maak je ge­mak­ke­lijk zelf door ha­zel­no­ten fijn te ma­len.

Wil­lem: “Kijk op de vol­gen­de pa­gi­na met me mee hoe ik de taart stap voor stap in el­kaar zet.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.