Koe­ken­bak­ker­tjes

Met kerst kun je wel een ex­tra paar han­den in de keu­ken ge­brui­ken. Ter­wijl jij je over de co­ver­taart ont­fermt (p. 74), bak­ken je kin­de­ren de ster­ren­koek­jes voor de top, of heer­lij­ke zand­koek­jes voor bij de thee.

Foodies - - VOORWOORD -

Bloem tot aan het pla­fond en deeg in al­le hoe­ken van je keu­ken, maar wel blije kin­de­ren en heer­lij­ke koek­jes voor in de boom of op de kerst­taart .....................................

Ster­ren­koek­jes

Be­rei­dings­tijd: ca. 1 uur en 15 min. + wacht­tijd Per por­tie: ca. 188 kcal 3 g ei­wit 7 g vet 29 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 15 koek­jes Voor de koek­jes

300 g bloem

½ tl bak­poe­der

½ tl zout

125 g bo­ter

200 g fij­ne kris­tal­sui­ker

2 zak­jes va­nil­le­sui­ker

1 ei 150 g aard­bei­en­jam ge­zeefd bak­pa­pier uit­steek­vorm kijk op p. 72 klein spuit­zak­je 1 Meng de bloem met het bak­poe­der en het zout. Klop de bo­ter met de kris­tal­sui­ker en de va­nil­le­sui­ker ro­mig met een mixer. Voeg het ei toe en klop tot het he­le­maal is op­ge­no­men. Voeg het bloem­meng­sel toe en meng zo kort mo­ge­lijk tot een glad deeg. 2 Rol het deeg tus­sen 2 vel­len bak­pa­pier dun (ca. 3 mm) uit en leg 30 mi­nu­ten in de koel­kast. Ver­warm de oven voor (elek­trisch: 180°C / he­te­lucht: 160°C). 3 Steek met een gro­te ster­vor­mi­ge uit­steek­vorm koek­jes uit het deeg. Steek uit de helft van de ster­ren met een klei­ne­re ster­vorm in het mid­den een ster uit. Leg de koek­jes met een pa­let­mes op een met bak­pa­pier be­kle­de bak­plaat. Zet de bak­plaat met koek­jes nog 15 mi­nu­ten in de koel­kast. Bak de koek­jes in ca. 12 mi­nu­ten licht goud­bruin in de oven. 4 Neem de koek­jes uit de oven en laat ze 5 mi­nu­ten op de bak­plaat af­koe­len. Neem de koek­jes voor­zich­tig van de bak­plaat en leg ze op een roos­ter om ver­der af te koe­len. Be­waar de koek­jes even­tu­eel in een lucht­dich­te trom­mel tot je ze gaat ver­sie­ren. 5 Schep de aard­bei­en­jam in een spuit­zak­je. Spuit in het mid­den van ie­de­re ‘he­le’ ster een flin­ke dot van de jam. Be­stuif de ster­ren met een gat in het mid­den met wat poe­der­sui­ker. Leg de open ster­ren op de dich­te ster­ren zo­dat ze met de jam aan el­kaar kle­ven en de jam door het gat zicht­baar is. Leg de koek­jes op een roos­ter en laat ca. 1 uur dro­gen. 6 Be­waar de koek­jes even­tu­eel in een lucht­dich­te trom­mel. Be­han­del ze voor­zich­tig om­dat de ge­lei niet he­le­maal hard wordt.

Wil­lem: “De mei­den glim­men van trots wan­neer we hun koek­jes een plek­je ge­ven bo­ven op de kerst­taart.”

Kerst­bo­men en -krans­jes

Be­rei­dings­tijd: ca. 1 uur en 15 min. + wacht­tijd Per por­tie: ca. 149 kcal 2 g ei­wit 4 g vet 25 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 25 koek­jes Voor de koek­jes

300 g bloem

½ tl bak­poe­der

½ tl zout

125 g bo­ter

200 g fij­ne kris­tal­sui­ker

2 zak­jes va­nil­le­sui­ker

1 ei bak­pa­pier

Voor het gla­zuur

200 g poe­der­sui­ker 3-4 el wa­ter of 1 ei­wit kleur­stof naar keu­ze uit­steek­vorm­pjes kijk op p. 72 klei­ne spuit­zak­jes evt. koek­jes­ver­sie­ring als spik­kels en glit­ters 1 Meng voor de koek­jes de bloem met het bak­poe­der en het zout. Klop de bo­ter met de kris­tal­sui­ker en de va­nil­le­sui­ker ro­mig met een mixer. Voeg het ei toe en klop tot het he­le­maal is op­ge­no­men. Voeg het bloem­meng­sel toe en meng zo kort mo­ge­lijk tot een glad deeg. 2 Rol het deeg tus­sen 2 vel­len bak­pa­pier dun (ca. 4 mm) uit en leg 30 mi­nu­ten in de koel­kast. Ver­warm de oven voor (elek­trisch: 180°C / he­te­lucht: 160°C). 3 Steek met de ge­wens­te uit­steek­vorm koek­jes uit het deeg en leg ze met een pa­let­mes op een met bak­pa­pier be­kle­de bak­plaat. Zet de bak­plaat met koek­jes bij voor­keur nog 5 mi­nu­ten in de koel­kast. Bak de koek­jes in ca. 12 mi­nu­ten licht goud­bruin in de oven. 4 Neem de koek­jes uit de oven en laat ze 5 mi­nu­ten op de bak­plaat af­koe­len. Neem de koek­jes voor­zich­tig van de bak­plaat en leg ze op een roos­ter om ver­der af te koe­len. Be­waar de koek­jes even­tu­eel in een lucht­dich­te trom­mel tot je ze gaat ver­sie­ren. 5 Roer voor het gla­zuur de poe­der­sui­ker met het wa­ter of het ei­wit tot een glad meng­sel dat dun ge­noeg is om de koek­jes mooi mee te gla­ce­ren, maar dik ge­noeg om er niet af te drui­pen. Ver­deel het meng­sel even­tu­eel over ver­schil­len­de kom­men en roer er naar keu­ze kleur­stof door­heen. 6 Schep het gla­zuur in klei­ne spuit­zak­jes en knip er een punt­je af. Ver­sier de koek­jes met het gla­zuur; te­ken hier­voor eerst de bui­ten­lij­nen van het koek­je met het gla­zuur. Ver­sier de koek­jes met bal­le­tjes of spik­kels naar keu­ze. Leg de koek­jes op een roos­ter en laat het gla­zuur min­stens 1 uur dro­gen. Be­waar de koek­jes in een lucht­dich­te trom­mel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.