Het kerst­di­ner van Yo­tam Ot­to­leng­hi

De fris­se en lich­te kerst­ta­fel van Ot­to­leng­hi, voor als je niet ton­ne­tje­r­ond maar wel blij en vol­daan van de kerst­ta­fel wilt stap­pen.

Foodies - - INHOUD - Fo­to’s: Jo­na­than Lo­ve­kin en PEDEN + MUNK

Een kerst­me­nu waar­na het broek­knoop­je eens niet open hoeft, ten­zij je van de­ze Ot­to­leng­hi-ge­rech­ten na­tuur­lijk meer dan één bord neemt ...............................

Ver­ras­sen­de ta­tin In­gre­di­ën­ten voor 4 per­so­nen

200 g cher­ry­to­maat­jes 2 el olijf­olie, plus ex­tra om over de to­ma­ten

te spren­ke­len 500 g kriel­aard­ap­pel­tjes met schil 1 gro­te ui in dun­ne rin­gen 40 g fij­ne kris­tal­sui­ker 10 g bo­ter 3 tak­jes ore­ga­no 150 g har­de gei­ten­kaas in plak­ken 200 g bla­der­deeg (ban­ket­bak­ker of

diep­vries) dun uit­ge­rold zout en zwar­te pe­per 1 Ver­hit de oven tot 130°C. Snijd de to­maat­jes door­mid­den en leg ze met de snij­kant bo­ven op een bak­plaat. Spren­kel er wat olijf­olie over en be­strooi ze met zout en pe­per. Zet ze 45-60 mi­nu­ten in de oven. 2 Kook in­tus­sen de aard­ap­pel­tjes 25 mi­nu­ten in ko­kend wa­ter met zout. Giet ze af en laat ze af­koe­len. Snijd aan bei­de kan­ten een dun plak­je af en snijd ze dan in 2 cm dik­ke plak­ken. 3 Bak de ui in 10 mi­nu­ten in olie met wat zout goud­bruin. Vet een taart­vorm van 22 cm door­snee in met olie en be­kleed de bo­dem met bak­pa­pier. Ver­hit in een steel­pan de sui­ker en de bo­ter op hoog vuur en blijf met een hou­ten le­pel roe­ren tot het een mid­den­brui­ne ka­ra­mel is. Giet de ka­ra­mel rus­tig in de taart­vorm en be­weeg de­ze zo­dat hij ge­lijk­ma­tig over de bo­dem uit­loopt. Pluk de ore­ga­no­blaad­jes van de tak­jes, scheur ze en strooi ze over de ka­ra­mel. 4 Leg de aard­ap­pel­schijf­jes dicht te­gen el­kaar aan in de ka­ra­mel. Druk voor­zich­tig de to­maat­jes en ui­en in de open ruim­ten en be­strooi ze roy­aal met zout en pe­per. Ver­deel de plak­jes gei­ten­kaas ge­lijk­ma­tig over de plak­jes aard­ap­pel. Snijd een ron­de lap uit het deeg die 3 cm gro­ter van door­snee is dan de vorm; leg hem over de taart­vul­ling en druk de rand rond­om langs de aard­ap­pel in de vorm. (U kunt de taart zo 24 uur in de koel­kast zet­ten.) 5 Ver­hit de oven tot 200°C. Bak de taart 25 mi­nu­ten in de oven, scha­kel de tem­pe­ra­tuur naar 180°C en bak de taart in nog cir­ca 15 mi­nu­ten gaar. Neem de taart uit de oven en laat hem 2 mi­nu­ten staan. Zet een schaal om­ge­keerd op de vorm en keer het ge­heel in een snel­le be­we­ging; til de vorm van de taart af. Dien hem heet of warm op.

Ot­to­leng­hi: “Een taart ge­vuld met aard­ap­pe­len is een ech­te trak­ta­tie voor aard­ap­pel­lief­heb­bers. Ser­veer een groe­ne sa­la­de er­bij en je maakt van dit voor- of bij­ge­recht een hoofd­ge­recht.”

Brid­get Jo­nes’ ge­bak­ken zalm met pijn­boom­pit­ten­sal­sa In­gre­di­ën­ten voor 4 per­so­nen

100 g kren­ten 4 zalm­fi­lets met vel, fij­ne graat­jes ver­wij­derd

(500 g) 100 ml olijf­olie 4 sten­gels bleek­sel­de­rij in blok­jes van 1 cm (180 g), bla­de­ren ver­wij­derd, be­waar ze als gar­ne­ring 30 g pijn­boom­pit­ten grof­ge­hakt 40 g kap­per­tjes plus 2 el pe­kel 40 g gro­te groe­ne olij­ven ont­pit, in blok­jes van

1 cm (ca. 8) 1 flin­ke snuf saf­fraan­draad­jes ca. ¼ tl,

ge­mengd met 1 el heet wa­ter 20 g pe­ter­se­lie grof­ge­sne­den 1 ci­troen (haal er met een fij­ne rasp 1 tl schil af,

en pers er 1 tl sap uit) zout en zwar­te pe­per 1 Over­giet de kren­ten met ko­kend wa­ter en zet ze 20 mi­nu­ten te we­ken ter­wijl u de zalm voor­be­reidt en de sal­sa maakt. 2 Meng de zalm met 2 thee­le­pels olijf­olie, thee­le­pel zout en roy­aal vers­ge­ma­len pe­per. Zet hem op­zij ter­wijl u de sal­sa maakt. 3 Giet 75 m olijf­olie in een gro­te sau­teer­pan en zet hem op hoog vuur. Voeg de bleek­sel­de­rij en pijn­boom­pit­ten toe en bak ze on­der re­gel­ma­tig roe­ren 4-5 mi­nu­ten tot de pit­ten be­gin­nen te kleu­ren (houd ze steeds in de ga­ten, ze kun­nen in­eens ver­bran­den). Haal de pan van het vuur en roer de kap­per­tjes en de pe­kel er­door met de olij­ven, de saf­fraan en het week­wa­ter en een snuf zout. Giet de kren­ten af en meng ze met pe­ter­se­lie, ci­troen­rasp en ci­troen­sap door het bleek­sel­de­rij­meng­sel. Zet de sal­sa op­zij. 4 Giet de over­ge­ble­ven eet­le­pel olijf­olie in een gro­te koe­ken­pan en zet hem op half­hoog tot hoog vuur. Leg als de olie heet is de zalm­fi­lets erin en bak ze 3 mi­nu­ten op de vel­kant tot het vel kro­kant is. Draai het vuur half­hoog, keer de fi­lets om en bak de an­de­re kant 2-4 mi­nu­ten (af­han­ke­lijk van hoe gaar u de zalm wilt). Haal de pan van het vuur en zet hem op­zij. 5 Leg op elk bord een zalm­fi­let en schep de pijn­boom­pit­ten­sal­sa er­over. Be­strooi even­tu­eel met het ach­ter­ge­hou­den sel­de­rij­blad.

Ot­to­leng­hi: “In de film Brid­get Jo­nes werd een fic­tief ot­to­lenghi­re­cept ge­pre­zen. Het re­cept stond niet eens op ons me­nu, dus dit is een dank­be­tui­ging met te­rug­wer­ken­de kracht.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.