Co­lumn Emil

Foodies - - INHOUD -

Wat heb­ben we aan het ein­de van het jaar nog in huis? Emil weet hoe je het nieu­we jaar goed be­gint met de rest­jes in je keu­ken­kast­je ..........................................

W e heb­ben het he­le jaar ge­kookt en de koek is op. We maak­ten rain­bow wraps in het voor­jaar, ta­bou­leh met tuin­boon­tjes in de zo­mer, whis­key- ka­ra­mel- ap­pel­taart in de herfst en een ha­zel­no­ten- kerst­taart voor het kerst­di­ner. Al­les is op. De voor­raad­kast is leeg. Het eni­ge wat ons nog rest zijn een paar ei­e­ren, een rest­je sui­ker en de cham­pag­ne voor klok­slag twaalf. En toch kun­nen we het weer niet la­ten. Want ook hier valt nog iets van te ma­ken. Een laatste quick fix re­cept voor we uit­ge­kookt het jaar uit gaan. Voor sa­bay­on, of za­ba­gli­o­ne zo­als ze het in Ita­lië noe­men, heb je niet meer no­dig dan ei­dooi­ers, sui­ker en drank en het is bij­na over­al, zo­wel warm als koud, voor te ge­brui­ken. Bij ijs, in soes­jes, op een plak­je pa­net­to­ne of ge­woon zo, als ver­ster­kend hap­je voor oud en nieuw. In Ve­ne­tië vul­len ze er ook frit­tel­le mee, een va­ri­ant van de olie­bol. Tra­di­ti­o­ne­le sa­bay­on maak je met mar­sa­la, maar het kan ook pri­ma met an­de­re drank zo­als dro­ge wit­te wijn of schuim­wijn. Voor de jaar­wis­se­ling heb je mis­schien toch al cham­pag­ne in huis, dus die kan er mooi in. Een scheu­tje ster­ke­drank kan er ook al­tijd bij, mis­schien wel uit die ou­de fles Grand Mar­nier ( p. 54). En heb je zelf­ge­maak­te lan­ge vin­gers over van de kerst­taart ( p. 74)? Die zijn per­fect om in de sa­bay­on te dip­pen. Een goed uit­ein­de!

Emil is re­dac­teur bij foodies. Hij eet graag Ita­li­aans van­we­ge zijn Ita­li­aan­se roots en zijn lief­de voor zoet en vet gaat door de maag, met al­le ge­vol­gen van dien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.