Fi­ka met ve­gan ba­na­nen­brood

Eet je jouw ba­na­nen­brood al­tijd hap-slik-weg ach­ter je bu­reau? Maak er met je col­le­ga’s een fi­ka-mo­ment­je van zo­als ze in Zwe­den doen: bij­klet­sen met kof­fie en zoe­tig­he­den. Tip: ge­bruik over­rij­pe, zwar­te ba­na­nen voor het bes­te re­sul­taat.

Foodies - - VOORWOORD -

Wij noe­men het high tea, de Zwe­den noe­men het ka. Hoe je het ook noemt, lek­ker wordt het met dit ba­nen­brood so­wie­so

Ba­na­nen­brood met ci­troen­gla­zuur

Be­rei­dings­tijd: ca. 1 uur en 20 min. Per por­tie: ca. 326 kcal 3 g ei­wit 11 g vet 51 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 10 por­ties

100 ml + ex­tra ko­kos­olie 4 el aman­del­melk ½ tl ci­der­azijn 175 g mus­co­va­do­sui­ker* 3 (over)rij­pe ba­na­nen ge­prakt 1 tl va­nil­le-ex­tract 200 g bloem 75 g vol­ko­ren­meel ½ tl ka­neel­poe­der 1 tl bak­poe­der ½ tl ba­king so­da ½ tl zout bak­pa­pier

Voor het gla­zuur

4 el poe­der­sui­ker 2 el ci­troen­sap hand­je ba­na­nen­chips grof ge­hakt 1 Ver­warm de oven voor (elek­trisch: 180°C / he­te­lucht: 160°C). Vet een bak­blik (450 ml) in met ko­kos­olie en be­kleed het met bak­pa­pier. 2 Meng de aman­del­melk met de ci­der­azijn. Meng in een an­de­re kom 100 ml ko­kos­olie en de mus­co­va­do­sui­ker. Voeg het melk­meng­sel, de ba­na­nen en het va­nil­le-ex­tract toe aan de ko­kos­olie. Meng in een an­de­re kom de bloem, het meel, het ka­neel­poe­der, het bak­poe­der, de ba­king so­da en het zout. 3 Voeg het bloem­meng­sel toe aan het melk­meng­sel en meng het ge­heel goed door el­kaar. Giet het be­slag in het bak­blik en bak ca. 45 mi­nu­ten in de oven tot een sa­té­prik­ker er schoon uit­komt. Meng de poe­der­sui­ker met het ci­troen­sap en be­strijk het brood met het gla­zuur. Gar­neer met de ba­na­nen­chips. *Mus­co­va­do­sui­ker is on­ge­raf­fi­neer­de riet­sui­ker waar­bij de me­las­se niet is ver­wij­derd. Het is plak­ke­rig en heeft een ka­ra­mel­ach­ti­ge smaak. Ver­krijg­baar bij na­tuur­win­kels. Ver­vang even­tu­eel door bas­terd­sui­ker.

Meer over fi­ka en lek­ke­re fi­ka-re­cep­ten, zo­als sem­lor (kar­de­mom­brood­jes) en saf­fran­spann­ka­ka ( saf­fraan­pan­nen­ko ek), vind je op foodies­ma­ga­zin e.nl of bla­der door naar de Zweed­se brood­jes van­af pa­gi­na 96.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.