Boek: Down­ti­me

Ge­wel­di­ge maal­tij­den hoe­ven niet in­ge­wik­keld te zijn om als ver­fijnd er­va­ren te wor­den. Dit Deen­se down­ti­me-me­nu van Na­di­ne Le­vy Red­ze­pi im­po­neert zon­der gro­te in­span­ning van de chef te vra­gen.

Foodies - - VOORWOORD - Tekst: Yvon­ne Door­ten

In hui­ze Red­ze­pi (van res­tau­rant No­ma) wo­nen niet één maar twee top­koks. Dit is een fan­tas­tisch Deens me­nu van Na­di­ne Red­ze­pi

Met een smoes en de hulp van de chefs van res­tau­rant No­ma in Kopen­ha­gen, lok­te Na­di­ne Le­vy Red­ze­pi haar man Re­né Red­ze­pi – ei­ge­naar van No­ma – op een avond naar huis. Ze wil­de hem eens net zo in de wat­ten leg­gen zo­als hij dat ie­de­re avond bij zijn gas­ten doet. En dus dook ze die avond de keu­ken in voor een uit­ge­breid vijf­gan­gen­me­nu dat ze in de we­ken daar­voor in het ge­heim had voor­be­reid. Ze schonk een glas wijn voor hem in en trak­teer­de hem op haar bes­te ge­rech­ten.

“Toen ik ons piep­klei­ne twee­ka­mer­ap­par­te­ment bin­nen­stap­te, wa­ren de kin­de­ren weg en zag ik al­leen Na­di­ne, die met een lich­te waas van zweet op haar voor­hoofd stond te ko­ken. De pan­nen sis­ten op het klei­ne for­nuis en er stond stoom in al­le hoe­ken van de keu­ken. Het be­gon, ik ver­geet het nooit meer, met een nauw­ge­zet op­ge­maakt bord vol sei­zoens­ge­bon­den groen­ten, rauw en ge­kookt, in een luxu­eu­ze, per­fec­te truf­fel­saus. Ik snap nog steeds niet hoe ze dat ge­maakt had, maar ik weet nog dat ik dacht: man, dat zou bij No­ma op het me­nu moe- ten staan”, al­dus Re­né over de heer­lij­ke avond ja­ren ge­le­den. Het was de eer­ste maar ze­ker niet de laat­ste keer dat Na­di­ne haar man met haar ge­rech­ten in­spi­reer­de. En hoe­wel Re­né nog steeds in No­ma de scep­ter zwaait en Na­di­ne voor­al thuis in de keu­ken staat, is het in­mid­dels wel mo­ge­lijk om mee te ge­nie­ten van de ge­rech­ten van Na­di­ne. In het boek Down­ti­me bun­del­de ze de re­cep­ten die ze maakt voor haar ge­zin en haar vrien­den. Na­di­ne: “Het is een ec­lec­ti­sche ver­za­me­ling troost­rij­ke ge­rech­ten – die ik soms al sinds mijn jeugd eet en maak – die naar een ho­ger ni­veau zijn ge­tild door al­les wat ik heb ge­leerd over in­gre­di­ën­ten, sma­ken en kook­tech­nie­ken.” Maar bo­ven­al zijn het voor haar ge­rech­ten om naar uit te kij­ken, om mee te ont­span­nen. Of­te­wel: down­ti­me.

Cre­ëer na de druk­ke de­cem­ber­maand jouw ei­gen down­ti­me in de keu­ken en waag je aan een drie­gan­gen­me­nu met Deen­se ge­rech­ten. Van ge­pa­neer­de to­ma­ten met sar­di­nes tot ge­gla­ceer­de knol­sel­de­rij en ap­pel­tri­f­le. Een trak­ta­tie voor ie­de­re gast, ook als dat niet een in­ter­na­ti­o­naal top­kok blijkt te zijn.

Ti­tel: Down­ti­me Au­teur: Na­di­ne Le­vy Red­ze­pi Prijs: 29,99 eu­ro Uit­ge­ve­rij: Ka­rak­ter Cu­li­nair Aan­tal pa­gi­na’s: 304 Fo­to’s: Dit­te Isa­ger

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.