Week­end­pro­ject: gra­vad lax met gin en ro­de biet

Er is wei­nig klas­sie­ker dan gra­vad lax in Scan­di­na­vië. Wij ge­ven on­ze ei­gen draai aan het ge­recht met gin, ro­de biet en si­naas­ap­pel.

Foodies - - VOORWOORD -

Zout is de ba­sis, de rest is va­ri­a­bel. Wij ko­zen voor si­naas­ap­pel, ro­de biet en gin en maak­ten een ver­ras­sen­de va­ri­ant op de al­om be­ken­de gra­vad lax

1 Rasp voor de zout­korst de ro­de biet. Leg de ro­de biet in een zeef bo­ven een kom en laat het mees­te vocht er­uit lo­pen. Meng de ro­de biet met het si­naas­ap­pel­sap, de je­ne­ver­bes­sen, de gin, het zout en de sui­ker in een keu­ken­ma­chi­ne.

2 Be­kleed een bak­plaat met twee stuk­ken ver­s­houd­fo­lie. Leg de zalm er met de huid­kant naar be­ne­den op.

3,4 Smeer de vis in met het zout­meng­sel. Zorg dat de he­le huid van de zalm be­dekt is met het meng­sel, ook de zij­kan­ten. Pak de zalm ste­vig in met de ver­s­houd­fo­lie.

5 Leg een an­de­re bak­plaat op de zalm en zet daar­bo­ven­op twee blik­ken voor het ge­wicht. Zet de zalm ca. 24 uur in de koel­kast om de sma­ken te la­ten trek­ken.

6 Ver­hit voor de in­ge­leg­de kom­kom­mer de wit­te­wijn­azijn, de sui­ker, het ko­ri­an­der­zaad, de pe­per­kor­rels en de lau­rier in een steel­pan en roer tot de sui­ker is op­ge­lost. Laat het meng­sel af­koe­len tot ka­mer­tem­pe­ra­tuur. Voeg 50 ml wa­ter en een snuf­je zout toe aan het af­ge­koel­de meng­sel. Snijd de kom­kom­mer met een man­do­li­ne in dun­ne plak­jes. Meng de kom­kom­mer met het azijn­meng­sel en zet ca. 1 uur of een he­le nacht in de koel­kast om de sma­ken te la­ten trek­ken.

7 Haal de vol­gen­de dag de zalm uit de koel­kast en ver­wij­der de fo­lie. Schraap het over­gro­te deel van de zout­korst van de zalm.

8 Spoel de ove­ri­ge korst van de zalm on­der koud stro­mend wa­ter. Dep de zalm droog met keu­ken­pa­pier.

9 Snijd de zalm met een scherp mes in dun­ne plak­ken – be­gin bij de staart en snijd tot aan de huid, maar niet door de huid. Meng de dil­le door de in­ge­leg­de kom­kom­mer. Ser­veer de zalm en de kom­kom­mer sa­men.

5

9

7

8

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.