Food­no­tes

Foodies - - INHOUD -

Ge­zou­ten, be­vro­ren of in­ge­gra­ven: De in­te­res­sant­ste Scan­di­na­vi­sche vis­ge­rech­ten op een rij. Plus een heer­lijk re­cept voor rød grød med øde. Wat? Kijk gauw op

Wie aan een Deen­se vraagt: “Kun je mij de Deen­se taal le­ren?”, zal al gauw ge­vraagd wor­den het tong­stre­len­de toe­tje uit te spre­ken: rød grød med flø­de. Pro­beer dat meer eens. Voor een bui­ten­lan­der niet te doen! De ton­gue twis­ter staat ga­rant voor een hoop lol vol­gens de De­nen en het is be­slist een lek­ke­re af­slui­ter van de avond. Dus ma­ken we het maar al te graag zelf, nog één keer: rød grød med flø­de. Of­wel rood fruit met slag­room. Aan de slag!

Ge­bruik 600 g ge­mengd rood fruit, zo­als vos­sen­bes­sen (ling­on­ber­ry’s), aal­bes­sen, fram­bo­zen of aard­bei­en uit de vrie­zer. Was de vrucht­jes en haal de ste­len er­af. Splits

1 va­nil­le­stok­je en schraap het merg er­uit. Meng met 1 el sui­ker. Doe het fruit in een steel­pan sa­men met 400 ml wa­ter,

125 g sui­ker, het va­nil­le­stok­je en het va­nil­le­meng­sel. Laat een uur­tje af­ge­slo­ten staan. Breng aan de kook en zet het vuur la­ger zo­dra de bes­jes ka­pot zijn. Meng er 1-2 el aan­ge­leng­de ma­ï­ze­na door­heen en laat nog even door­war­men. Strooi er een bee­tje sui­ker bo­ven­op en ser­veer koud of warm, maar in ie­der ge­val met een flin­ke dot slag­room er­bo­ven­op. Ook lek­ker over je ha­ver­mout, yog­hurt of skyr.

Voor een echt Scan­di­na­vi­sche twist zijn ling­on­ber­ries on­mis­baar in de mix van ro­de vruch­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.