Kook­boe­ken

Voor foodies geen af­ter-kerst-de­tox; de­ze zoet­boe­ken en na­slag­wer­ken over wijn en klas­sie­ke ge­rech­ten zet­ten het ge­nie­ten ge­woon door.

Foodies - - INHOUD -

Voor als jij niet mee­doet aan een af­ter-kerst-de­tox; met de­ze kook­boe­ken zet jij het ge­nie­ten in ja­nu­a­ri ge­woon lek­ker door

Maak je ei­gen mars-ijs

Cho­co­la­tier Kees Raat rest­te een bij­na on­mo­ge­lij­ke op­ga­ve; want hoe kies je als cho­co­la­tier de bes­te cho­co­la­de­re­cep­ten? Dat moet net zo moei­lijk zijn als kie­zen tus­sen je ei­gen kin­de­ren. Toch slaag­de hij er­in en bun­del­de hij 150 re­cep­ten met cho­co­la­de: van brow­nies, tru els, smoot­hies en ijs tot zelfs cho­co­kro­ket­ten. Kees Raat. Cho­co­la­de­bij­bel. Car­re­ra. 464 pa­gi­na's. Prijs: 31,99 eu­ro.

54 unie­ke cre­a­ties

De be­vlo­gen kok Ro­ger van Dam­me boekt in zo­wel Ne­der­land als Bel­gië suc­ces met zijn fan­tas­ti­sche kook­kun­sten. Zijn spe­ci­a­li­teit? Des­serts. Niet zo­maar des­serts, maar na­ge­rech­ten met een vleug­je stijl, die een tin­tje ex­tra­or­di­nair zijn en voor­al bom­vol bij­zon­de­re sma­ken zit­ten. In dit boek leert de top­chef de thuis­chef des­serts op ta­fel te zet­ten van chic ster­ren­ni­veau. Dat is pu­re ver­wen­ne­rij voor je gas­ten. Ro­ger van Dam­me. Njam – Des­serts. Stu­dio 100. Prijs: 34,99 eu­ro.

Net even an­ders bak­boek

Een ca­ke of bo­ter­koek bak­ken kun­nen we al­le­maal, maar het bak­ken van ca­kes, koek­jes en taar­ten die lac­to­se­vrij, glu­ten­vrij en ve­gan zijn, dat is an­de­re koek. Suus en Jo­hann van het blog Food Ban­dits we­ten ech­ter dat het niet moei­lijk is, als je de juis­te ken­nis en in­gre­di­ën­ten maar in huis hebt. In An­de­re Koek leer je in bij­na twee­hon­derd pa­gi­na’s de ster­ren van de ve­gan-, lac­to­se- en glu­ten­he­mel bak­ken. Food Ban­dits. An­de­re koek. Kos­mos. 176 pa­gi­na’s. Prijs: 24,99 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.