Se­sam­zalm met sri­ra­cha­saus

Foodies - - OP HET MENU -

Lin­zen­sa­la­de met pro­s­ci­ut­to-kip

Be­rei­dings­tijd: ca. 45 min. Per por­tie: ca. 566 kcal 56 g ei­wit 20 g vet 34 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 2 per­so­nen

2 gro­te kip­fi­lets 40 g zach­te gei­ten­kaas 1 el ver­se groe­ne pes­to* ge­rasp­te schil van 1 ci­troen zout en pe­per 2 plak­jes pro­s­ci­ut­to 250 g lin­zen uit blik, uit­ge­lekt en af­ge­spoeld 2 hand­jes ba­by­boe­ren­kool ½ ro­de ui in rin­gen 5 cher­ry­to­ma­ten ge­hal­veerd een klein bos­je plat­te pe­ter­se­lie ge­hakt bak­pa­pier

Voor de dres­sing

2 tl di­jon­mos­terd 1 el olijf­olie ex­tra ver­gi­ne 1 el bal­sa­mi­coa­zijn ½ ci­troen uit­ge­perst en schil ge­raspt 1 Ver­warm de oven voor (elek­trisch: 200°C / he­te­lucht: 180°C). Snijd de kip­fi­lets ho­ri­zon­taal in het dik­ke ge­deel­te diep in maar niet door. Meng de gei­ten­kaas, de pes­to en de ci­troen­schil en breng op smaak met zout en pe­per. Vul de kip­fi­lets met het gei­ten­kaas­meng­sel. Be­strooi de kip roy­aal met zout en pe­per. Rol om ie­de­re kip­fi­let een plak­je pro­s­ci­ut­to. Leg de kip op een met bak­pa­pier be­kle­de bak­plaat en roos­ter hem 20-25 mi­nu­ten in de oven. 2 Meng de in­gre­di­ën­ten voor de dres­sing en breng op smaak met zout en pe­per. Ver­warm de lin­zen vol­gens de aan­wij­zin­gen op de ver­pak­king. Roer de lin­zen door de dres­sing. Meng met de boe­ren­kool, de ro­de ui, de to­ma­ten en de pe­ter­se­lie. 3 Ver­deel de sa­la­de over twee bor­den. Snijd de kip in dik­ke plak­ken en ser­veer er­bo­ven­op. Gar­neer even­tu­eel met ver­se pe­ter­se­lie. *Zelf groe­ne pes­to ma­ken? Het re­cept vind je op foodies­ma­ga­zi­ne.nl.

Se­sam­zalm met sri­ra­cha­saus

Be­rei­dings­tijd: ca. 30 min. Per por­tie: ca. 622 kcal 42 g ei­wit 38 g vet 21 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 2 per­so­nen

2 zalm­fi­lets olijf­olie 2 el se­sam­zaad 1 klei­ne broc­co­li in roos­jes 100 g su­gar­snaps 2 stuks pak­soi in kwar­ten 2 len­te-uitjes in stuk­ken van 3 cm 1 tl se­sam­olie een hand­je ko­ri­an­der ge­scheurd

Voor de saus

4 el sri­ra­cha­saus sap van ½ li­moen 1 el mi­rin 1 Wrijf de zalm in met 2 tl olijf­olie. Doe het se­sam­zaad op een bord en rol de zalm­fi­lets er­door­heen tot de zalm goed is be­dekt met se­sam­zaad. Be­strooi de zalm met zout en pe­per en leg op een oven­roos­ter met de huid naar be­ne­den. 2 Ver­warm de grill van de oven. Gril de zalm ca. 10 mi­nu­ten in de oven tot hij goud­bruin en gaar is. 3 Ver­hit een wok of koe­ken­pan op mid­del­hoog vuur en voeg de broc­co­li en 50 ml wa­ter toe. Zet het dek­sel op de pan en stoom de broc­co­li 4-5 mi­nu­ten tot al het wa­ter is ver­dampt. Voeg 1 el olijf­olie toe en bak de broc­co­li 2-3 mi­nu­ten tot hij een bee­tje be­gint te ver­kleu­ren. 4 Meng voor de saus de sri­ra­cha, het li­moen­sap en de mi­rin. Voeg de saus, de su­gar­snaps, de pak­soi en de len­te-ui toe aan de broc­co­li in de wok en bak ca. 2 mi­nu­ten tot de saus wat dik­ker is ge­wor­den. Be­spren­kel de groen­ten met de se­sam­olie. 5 Ser­veer de groen­ten met de zalm en gar­neer met de ver­se ko­ri­an­der.

Wil­lem: “De se­sam­zalm krijgt een au­then­tiek azi­a­tisch tin­tje door Mi­rin, de zoe­te rijst­wijn. even­tu­eel te ver­van­gen door dro­ge sher­ry.”

Zoe­te­aard­ap­pel-freek­ehsa­la­de met ha­ris­sa-yog­hurt­dres­sing

Be­rei­dings­tijd: ca. 45 min. Per por­tie: ca. 430 kcal 12 g ei­wit 10 g vet 67 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 3 per­so­nen

450 g zoe­te aard­ap­pel in stuk­ken van ca. 3 cm 2 tl ko­ri­an­der­zaad 2 tl ko­mijn­zaad 1 el olijf­olie 250 g freek­eh een hand­je ru­co­la ½ bos­je ver­se ko­ri­an­der ge­scheurd bak­pa­pier

Voor de ha­ris­sa-yog­hurt­dres­sing

3 el Griek­se yog­hurt 0% vet* 1 el ro­ze ha­ris­sa sap van 1 ci­troen 1 Ver­warm de oven voor (elek­trisch: 200°C / he­te­lucht: 180°C). Meng de zoe­te aard­ap­pel met het ko­ri­an­der­zaad, het ko­mijn­zaad en de olijf­olie. Ver­deel de zoe­te aard­ap­pel over een met bak­pa­pier be­kle­de bak­plaat. Bak 30-35 mi­nu­ten in de oven tot de zoe­te aard­ap­pel zacht is – je moet hem met een vork kun­nen in­prik­ken. 2 Be­reid on­der­tus­sen de freek­eh vol­gens de aan­wij­zin­gen op de ver­pak­king. Meng de freek­eh met de zoe­te aard­ap­pel. Meng voor de

dres­sing de Griek­se yog­hurt, de ha­ris­sa en het ci­troen­sap met 1-2 el koud wa­ter tot de dres­sing een vloei­ba­re struc­tuur heeft. 3 Meng de ru­co­la, de ver­se ko­ri­an­der en 2⁄ van 3 de dres­sing door de sa­la­de. Ver­deel de sa­la­de over bor­den en be­spren­kel met de ove­ri­ge dres­sing. *Ver­vang de Griek­se yog­hurt door soy­ayog­hurt en je hebt een heer­lij­ke ve­gan sa­la­de.

Pit­ti­ge var­kens­ge­hakt­bal­le­tjes met tzat­zi­ki

Be­rei­dings­tijd: ca. 40 min. Per por­tie: ca. 348 kcal 41 g ei­wit 7 g vet 26 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 4 per­so­nen

500 g ma­ger var­kens­ge­hakt 1 ro­de ui fijn­ge­snip­perd 1 ci­troen uit­ge­perst en schil ge­raspt een klein bos­je dil­le ge­hakt een snuf­je chi­li­vlok­ken 50 g brood­kruim zout en pe­per 1 el olijf­olie 200 g or­zo 400 g ba­by­spi­na­zie ge­was­sen en ge­sne­den 150 g Griek­se yog­hurt 0% vet 2 teen­tjes knof­look ge­snip­perd ¼ kom­kom­mer ge­hal­veerd, zaad­lijst ver­wij­derd

en ge­raspt 1 Meng het var­kens­ge­hakt, de ro­de ui (be­waar 1 el), de ci­troen­schil, 2 el dil­le, de chi­li­vlok­ken, het brood­kruim, zout en pe­per in een kom. Meng kort goed door el­kaar met je han­den en vorm er 28-30 klei­ne ge­hakt­bal­le­tjes van. Ver­hit de olijf­olie in een koe­ken­pan en bak er de ge­hakt­bal­le­tjes in por­ties gaar en goud­bruin in. 2 Be­reid on­der­tus­sen de or­zo vol­gens de aan­wij­zin­gen op de ver­pak­king. Kook de laat­ste ca. 3 mi­nu­ten de spi­na­zie mee. Laat goed uit­lek­ken en meng de helft van het ci­troen­sap er­door­heen. Breng op smaak met zout en pe­per. Ver­deel het or­zo-spi­na­zie­meng­sel over bor­den en ver­deel de ge­hakt­bal­le­tjes er­over­heen. 3 Meng de yog­hurt, de knof­look, de ove­ri­ge ro­de ui, de kom­kom­mer, de ove­ri­ge dil­le en het ove­ri­ge ci­troen­sap. Breng op smaak met zout en pe­per. Spren­kel wat over de ge­hakt­bal­le­tjes en ser­veer de ove­ri­ge tzat­zi­ki er­bij.

Mak­ke­lij­ke jam­ba­laya met gar­na­len

Be­rei­dings­tijd: ca. 45 min. Per por­tie: ca. 539 kcal 36 g ei­wit 15 g vet 61 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 2 per­so­nen

1 el zon­ne­bloem­olie 50 g cho­ri­zo in blok­jes 1 ui ge­snip­perd 1 teen­tje knof­look ge­perst 1 groe­ne pa­pri­ka in blok­jes 1 sten­gel bleek­sel­de­rij in stuk­ken ½ tl ver­se tijm 1 lau­rier­blaad­je ge­kneusd 1 tl pa­pri­ka­poe­der een snuf­je chi­li­vlok­ken 125 g bas­ma­ti­rijst 300 ml kip­pen­bouil­lon 2 trosto­ma­ten in blok­jes 200 g gro­te gar­na­len ge­peld een hand­je plat­te pe­ter­se­lie ge­hakt een scheu­tje ta­bas­co 1 Ver­hit de olie in een koe­ken­pan en bak de cho­ri­zo ca. 5 mi­nu­ten tot er wat olie vrij­komt uit het vlees en het vlees kro­kant be­gint te wor­den. Voeg de ui, de knof­look, de groe­ne pa­pri­ka en de bleek­sel­de­rij toe en bak ca. 10 mi­nu­ten on­der af en toe roe­ren tot de groen­ten zacht wor­den. 2 Roer de tijm, het lau­rier­blaad­je, het pa­pri­ka­poe­der en de ge­droog­de­chi­li­vlok­ken er­door­heen en bak 1 mi­nuut mee. Roer de bas­ma­ti­rijst er goed door­heen en bak kort mee. Schenk de kip­pen­bouil­lon in de pan, roer goed door en breng het ge­heel aan de kook. Zet een dek­sel op de pan en laat het ge­heel ca. 15 mi­nu­ten zacht­jes door­ko­ken tot de rijst gaar is en de bouil­lon is op­ge­no­men. Voeg even­tu­eel wat ex­tra bouil­lon of wa­ter toe als het ge­heel te droog wordt. 3 Haal het dek­sel van de pan en roer de to­ma­ten en de gar­na­len door de rijst. Kook het ge­heel 3-4 mi­nu­ten tot de gar­na­len ro­ze en gaar zijn. Roer de pe­ter­se­lie en de ta­bas­co er­door­heen. Zet ta­bas­co op ta­fel voor de lief­heb­bers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.