LEU­KE ADRES­JES IN ZWEEDS LAP­LAND:

Foodies - - REPORTAGE - Kijk voor meer leu­ke adres­jes in Zweeds Lap­land op foodies­ma­ga­zi­ne.nl.

Stor­my­r­berg­ets Lant­gård Of je er nu wilt rond­kij­ken, eten of wilt blij­ven sla­pen: bij Stor­my­r­berg­ets kan het al­le­maal. Een fa­mi­lie­be­drijf met aan­ste­ke­lij­ke lief­de voor de Zweed­se keu­ken. Stor­my­r­berg­et 100, Pi­teå

Hem­ma­gas­tro­no­mi

Een de­li­ca­tes­sen­win­kel, bar en res­tau­rant in­een. Bij Hem­ma­gas­tro­no­mi vind je de lek­ker­ste ka­zen en vlees­wa­ren ter we­reld en lunch en di­neer je op hoog ni­veau. Nor­ra Strand­ga­tan 1, Lu­leå

Hul­kof­f­går­den

Neem een kijk­je in de weel­de­ri­ge groen­te­tuin of bij de ren­die­ren en di­neer met tra­di­ti­o­neel eten. Je kunt ook blij­ven sla­pen in de prach­ti­ge gas­ten­ka­mers. Kor­piky­lä 197, Ka­run­gi

Ar­tic Retre­ats

Voor een echt goe­de fi­ka moet je bij Ar­tic Retre­ats zijn. Hand­ge­maak­te snoep en cho­co­la­de met de sma­ken van Zweeds Lap­land. Be­zoek het cho­co­la­de­ca­fé! Fu­hu­reds­vä­gen 29G, Kalix arc­tictre­ats.se

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.