Stoom je klaar

Waar­om sto­men in een AEG stoom­oven?

Foodies - - AEG FOODIES - www.aeg.nl

1. Een com­bi-stoom­oven is mul­ti­func­ti­o­neel. Ge­bruik hem voor ont­dooi­en, op­war­men, po­che­ren, gril­len en meer. Met een stoom­oven heb je geen oven of mag­ne­tron meer no­dig. 2. De stoom­oven stel je in op een heel pre­cie­ze tem­pe­ra­tuur, daar­door zal het eten niet aan­bran­den of te gaar wor­den. 3. De stoom­ovens van AEG be­schik­ken over zelf­rei­ni­gen­de pro­gram­ma’s. Voor een mooie scho­ne oven zon­der dat je daar zelf veel tijd aan kwijt bent. 4. Door te sto­men blijft de smaak van je in­gre­di­ën­ten be­ter be­hou­den, zo kook in je ei­gen keu­ken als een chef. 5. Niet al­leen blijft de smaak be­hou­den, ook voe­dings­stof­fen, vi­ta­mi­nes en mi­ne­ra­len blij­ven be­hou­den. Lek­ker én ge­zond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.