Deens ap­pel­des­sert

Foodies - - BOEK -

Na­di­ne: In De­n­e­mar­ken noe­men we dit taart, maar het is meer een soort tri­f­le, met la­gen slag­room en ge­ma­len koek­jes op een laag ge­ka­ra­mel­li­seer­de ap­pel­pu­ree. Hoe je het ook noemt, het is licht, sma­ke­lijk en mak­ke­lijk te ma­ken. Je kunt ook een dub­be­le por­tie ma­ken en het als een tri­f­le op­die­nen in een kom, maar stel hem pas vlak voor het ser­ve­ren sa­men, an­ders wor­den de koek­jes slap. Met dit re­cept maak je twin­tig gro­te koek­jes. Je hebt ze niet al­le­maal no­dig, dus je houdt er een paar over als tus­sen­door­tje en voor in de lunch­trom­mel. Als je je uit­ge­schraap­te va­nil­le­stok­jes hebt be­waard kun je ze hier per­fect in ver­wer­ken. Ge­bruik an­ders een vers va­nil­le­stok­je, snijd het open en schraap het merg over de ap­pels.

In­gre­di­ën­ten voor 6 per­so­nen

1,8 kg ap­pels bijv. Jo­na­gold of Mut­su 2 uit­ge­schraap­te va­nil­le­stok­jes

Voor de aman­del­koek­jes

200-225 g aman­del­spijs 400 g sui­ker 3 gro­te ei­wit­ten 1½ el bloem ½ tl bak­poe­der 360 ml slag­room het liefst 36-40% vet 1 De vul­ling moet nog in de koel­kast, dus maak die eerst: Schil de ap­pels, snijd ze in kwar­ten en ver­wij­der de klok­hui­zen. Doe de ap­pels in een gro­te pan met dik­ke bo­dem. Leg de va­nil­le­stok­jes er­op. Zet het dek­sel op de pan en bak de ap­pels zon­der te roe­ren 3 mi­nu­ten tot ze on­der­op licht­bruin zijn. Als je de ap­pels ka­ra­mel­li­seert wor­den ze zoet zon­der dat er sui­ker bij hoeft. Het geeft niet als er een paar iets aan­bran­den. 2 Roer de ap­pels en schraap de brui­ne stuk­jes on­der in de pan los. Draai het vuur zeer laag, zet het dek­sel op de pan en bak de ap­pels 45-60 mi­nu­ten tot ze een dik­ke pu­ree vor­men; roer af en toe. Als de ap­pels drei­gen aan te bran­den voeg je wat eet­le­pels wa­ter toe en roer je ze los. Laat de ap­pels iets af­koe­len en zet ze af­ge­dekt min­stens 2 uur of een dag in de koel­kast. 3 Maak de koek­jes: Ver­warm de oven voor op 180°C en plaats de roos­ters in het mid­den en in het bo­ven­ste der­de deel van de oven. Be­dek twee gro­te bak­pla­ten met op­staan­de ran­den met bak­pa­pier. 4 Ver­krui­mel de aman­del­spijs in een keu­ken­ma­chi­ne. Voeg de sui­ker toe en maal de­ze er­door. Doe het meng­sel in een mid­del­gro­te kom. Klop de ei­wit­ten een voor een op ma­ti­ge snel­heid met een hand­mixer door het meng­sel. Zorg dat elk ei­wit is op­ge­no­men voor je het vol­gen­de toe­voegt. Klop het ge­heel glad. Klop op la­ge snel­heid de bloem en het bak­poe­der er­door. Als je geen keu­ken­ma­chi­ne hebt, kun je de aman­del­spijs ras­pen met de gro­ve kant van een blokrasp en de sui­ker er­door roe­ren. 5 Schraap het be­slag in een spuit­zak met een glad­de spuit­mond van 12 mm of in een gro­te plas­tic diep­vries­zak waar­van je de punt hebt af­ge­knipt. Spuit het be­slag in 5 cm bre­de hoop­jes met 7,5 cm tus­sen­ruim­te op de bak­pla­ten. De koek­jes lo­pen nog uit. Bak ze in 15 mi­nu­ten goud­bruin en bros. Laat ze vol­le­dig af­koe­len op de bak­pla­ten. Ze zak­ken in en scheu­ren, maar dat geeft niet, want je ver­krui­melt ze nog. Haal de koek­jes pas van het bak­pa­pier als ze vol­le­dig zijn af­ge­koeld. 6 Klop de slag­room op ho­ge snel­heid met een hand­mixer tot hij in­dikt en zach­te pie­ken vormt. Hij moet nog vrij zacht zijn en niet stijf en don­zig. 7 Ver­deel de ap­pel­moes over zes kom­men en be­dek één kant met de ge­klop­te slag­room. Ver­krui­mel een of twee koek­jes over el­ke por­tie. Ser­veer het ge­recht di­rect. Res­te­ren­de koek­jes zijn lucht­dicht ver­pakt 5 da­gen houd­baar op ka­mer­tem­pe­ra­tuur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.