De vier mijl­pa­len van Jer­zy Du­dek

De vier wed­strij­den die mijn le­ven ver­an­der­den.

FourFourTwo (Netherlands) - - Inhoud -

Fey­en­oord - Ju­ven­tus: 2-0

26 no­vem­ber 1997 Cham­pi­ons Le­a­gue

“Ik stond aan het be­gin van mijn car­ri­è­re bij Fey­en­oord, dus ik had wei­nig er­va­ring. De heen­wed­strijd ver­lo­ren we met 5-1 van een fan­tas­tisch Ju­ven­tus, waar on­der an­de­re Zi­da­ne speel­de. Nie­mand gaf ons een kans, maar ik los­te mijn be­lof­te in Rot­ter­dam in. Ik had een paar goe­de red­din­gen en we won­nen. Het bleek voor mij een voor­bo­de voor veel mooie mo­men­ten in de Cham­pi­ons Le­a­gue.”

Frank­rijk - Po­len: 1-0

23 fe­bru­a­ri 2000 Vriend­schap­pe­lijk

“Een van mijn eer­ste in­ter­lands voor Po­len, te­gen de we­reld­kam­pi­oen. We ver­lo­ren in de slot­fa­se, door een vrije trap van Zi­da­ne. Ik speel­de goed en na de wed­strijd kwam Ar­sè­ne Wen­ger me fe­li­ci­te­ren. Daar­na deed Ar­sen­al een bod van 11 mil­joen eu­ro, maar dat sloeg Fey­en­oord af. Zes maan­den la­ter ver­koch­ten ze me aan Li­ver­pool. Mijn car­ri­è­re had heel an­ders kun­nen lo­pen.”

AC Mi­lan - Li­ver­pool 3-3 (2-3p)

25 mei 2005 Fi­na­le Cham­pi­ons Le­a­gue

“Een van de meest bi­zar­re wed­strij­den in de ge­schie­de­nis van het voet­bal. Een les in ge­loof, moed en niet opgeven. In de eer­ste helft wer­den we af­ge­maakt, maar in de rust be­gon­nen on­ze fans You’ll Ne­ver Walk Alo­ne te zin­gen. Ste­ven Ger­rard riep ons bij el­kaar en zei: ‘Ho­ren jul­lie dat, man­nen? We gaan het veld op en doen kei­hard ons best.’ En dat de­den we. Die wed­strijd heeft op ons in ze­ke­re zin al­le­maal on­ster­fe­lijk ge­maakt.”

Re­al Za­ra­go­za - Re­al Ma­drid: 2-2

11 mei 2008 La Li­ga

Ik was twee­de kee­per bij Re­al, ach­ter Ca­sil­las. We wa­ren al kam­pi­oen, dus ik keep­te te­gen Za­ra­go­za. Zij moesten win­nen om niet te de­gra­de­ren, maar ik had maar wei­nig ge­speeld en wil­de niet ver­lie­zen. In de twee­de helft raak­te ik in een soort van tran­ce en had ik ge­wel­di­ge red­din­gen. En­ke­le spe­lers zei­den te­gen me: ‘Waar ben je mee be­zig? Heb een beet­je ge­na­de!’ De Za­ra­go­za-fans zijn er nog steeds boos over …”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.