Ta­lents­pot­ter: Ti­mo­thy Weah

FourFourTwo (Netherlands) - - Inhoud -

WORDT VER­GE­LE­KEN MET:

Zijn vader. Die speel­de ook bij PSG, voor­dat hij naar AC Mi­lan ging en de Gou­den Bal won. Weah Ju­ni­or is even­eens een spits, maar is on­ver­moei­baar­der. Ook kan hij op de lin­ker­flank uit de voe­ten, om met zijn rech­ter­voet naar bin­nen te snij­den. Gi­an­lui­gi Buf­fon, nu team­ge­noot van Ju­ni­or, stond bij zijn de­buut voor Par­ma in 1995 te­gen­over pa­pa Weah. Buf­fon hield de nul.

DE VOOR­GE­SCHIE­DE­NIS:

Weah is ge­bo­ren in New York, en werd in 2014 op­ge­pikt door PSG. In de jeugd­teams maakt hij in­druk bij de UEFA Youth Le­a­gue. Weah de­bu­teert in de laat­ste speel­ron­de van het vo­ri­ge sei­zoen. Hij is de eer­ste Ame­ri­kaan­se spe­ler die na 2000 werd ge­bo­ren en is de vier­de-jong­ste Ame­ri­kaan­se doel­pun­ten­ma­ker.

IDOOL:

Ed­in­son Ca­vani (in­zet). “Na de trai­ning, ga ik al­tijd even zit­ten met Ed­in­son”, zegt Weah. “Dan ver­telt hij me wat ik goed doe en waar ik aan moet wer­ken. Die ad­vie­zen acht ik su­per­waar­de­vol.”

SO­CI­AL ME­DIA:

In ju­ni was Weah in New York en pos­te hij op In­st­agram dat hij zin had om te voet­bal­len. Een lo­kaal team hap­te en Weah deed mee in het pot­je 7-te­gen-7. Hij hield zich in, liet an­de­ren sco­ren en schroom­de zelfs niet om even te kee­pen.

WIST JE DAT:

Hij is een be­ge­na­digd mu­zi­kant, heeft zes ‘trap soul’-num­mers ge­schre­ven (een com­bi­na­tie van rap en soul) en heeft thuis een op­na­me­stu­dio.

AAN HET WOORD:

“Ik zit nog voor­al op de bank, dus ik kijk al­le wed­strij­den. Maar ik sta te po­pe­len om meer te spe­len en te la­ten zien wat ik kan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.