Q&A JA­MES MILNER

De twee­vou­dig kam­pi­oen ver­telt FFT hoe het hui­di­ge Li­ver­pool Man­ches­ter Ci­ty kan eve­na­ren.

FourFourTwo (Netherlands) - - Liverpool -

Als spe­ler van Man­ches­ter Ci­ty droeg je bij aan de eer­ste lands­ti­tel in 44 jaar. Help je The Reds aan de eer­ste ti­tel sinds 1990?

Li­ver­pool heeft een ge­wel­di­ge his­to­rie. Dat was de be­lang­rijk­ste re­den voor mij om hier­naar­toe te ko­men. De club heeft zo veel prij­zen ge­won­nen, maar de laat­ste tijd niet zo­veel als we al­le­maal had­den ge­hoopt. Een ti­tel is ei­gen­lijk het eni­ge wat nog ont­breekt. En ik wil hel­pen een ein­de aan de droog­te te ma­ken.

Li­ver­pool greep af­ge­lo­pen sei­zoen net naast de Cham­pi­ons Le­a­gue – een prijs is al­weer zes jaar ge­le­den. Wat heb je ge­leerd bij Man­ches­ter Ci­ty dat nu van waar­de kan zijn?

De winst van de FA Cup (2011) was van on­schat­ba­re waar­de. Het werk­te als een spring­plank, het gaf ons ver­trou­wen. Na die fi­na­le won­nen we twee keer de Pre­mier Le­a­gue en de Le­a­gue Cup. Li­ver­pool heeft ook een paar uit­ste­ken­de kan­sen ge­had: twee Eu­ro­pe­se fi­na­les en de eind­strijd van de Le­a­gue Cup. Win je in de Le­a­gue Cup dan krijg je het ver­trou­wen om door te pak­ken en meer prij­zen te win­nen. Dat is exact wat we bij Ci­ty de­den na het win­nen van de FA Cup. Je ziet hoe dicht we er te­gen­aan schur­ken. Als je elf­tal niet heel goed is, plaats je je echt niet voor twee Eu­ro­pe­se fi­na­les. En ie­der­een heeft in­tus­sen ge­zien wat we kun­nen en wel­ke te­gen­stan­ders we heb­ben ver­sla­gen. We zijn zo dicht­bij. We hoe­ven al­leen nog een fi­na­le naar on­ze hand te zet­ten, zo­dat we die win­naars­men­ta­li­teit krij­gen.

Zijn er nog meer over­een­kom­sten tus­sen Ci­ty en Li­ver­pool?

We heb­ben een heel jon­ge ploeg. Ik ben met mijn 32 jaar on­ge­veer de oud­ste. Hoe lan­ger we als ploeg bij el­kaar blij­ven, hoe be­ter de toe­komst er­uit­ziet. Kijk naar het suc­ces van Man­ches­ter Ci­ty. Kijk naar de kern van de ploeg die er ja­ren stond: Har­ty (Joe Hart), Vin­ny (Vin­cent Kom­pa­ny), Da­vid Sil­va, (Ser­gio) Ag­üe­ro. Die kern speel­de ja­ren sa­men. Zo­iets zie ik hier ook ont­staan. Hen­do (Jor­dan Hen­der­son) zit hier als aan­voer­der al heel lang. Het elf­tal is om hem heen ge­bouwd. De trai­ner zit hier in­mid­dels ook al­weer een paar jaar. We moe­ten de op­ge­da­ne er­va­ring en de ‘clo­se calls’ ge­brui­ken om te oog­sten en ein­de­lijk een prijs te pak­ken. Om de Pre­mier Le­a­gue te win­nen moet je hal­ver­we­ge het sei­zoen door de bui­ten­wacht wor­den ge­zien als een se­ri­eu­ze kan­di­daat. En dan be­gint het ech­te werk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.