XHER­DAN SHAQI­RI

FourFourTwo (Netherlands) - - Liverpool -

Als je scoort met een vlie­gen­de om­haal te­gen Man­ches­ter Uni­ted, mag je te­rug­kij­ken op een aar­dig de­buut – ook al is het maar een oe­fen­wed­strijd. Het was een com­bi­na­tie van per­fec­te ti­ming, tech­niek en le­nig­heid.

Wis­sel­val­lig? Ze­ker. Maar die plot­se­lin­ge in­spi­ra­tie, zijn dy­na­mi­sche loop­ac­ties en neus­je voor goals, ma­ken hem tot een ide­a­le su­per­sub in een elf­tal dat be­hoef­te heeft aan een ex­tra ga­me chan­ger.

Shaqi­ri is meer dan een spot­goed­ko­pe bank­zit­ter voor Li­ver­pool, dat maar € 14,7 mil­joen voor hem be­taal­de. Vo­rig sei­zoen had Shaqi­ri bij Sto­ke Ci­ty een aan­deel in 17 doel­pun­ten. Slechts zes spe­lers in de Pre­mier Le­a­gue cre­ëer­den meer kan­sen dan hij. En hij ein­dig­de als vier­de op de rang­lijst van spe­ler met de ‘meest ge­slaag­de voor­zet­ten’. Hij was, cij­fer­ma­tig ge­zien, zelfs cre­a­tie­ver dan de aan­vals­li­nie van Li­ver­pool.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.