DE VLOEK VAN HET BRIT­SE TRANSFERRECORD

Paul Pog­ba was de ze­ven­de spe­ler sinds 1996 die de duur­ste spe­ler van de Pre­mier Le­a­gue werd. Van dit sep­tet is al­leen Rio Fer­di­nand een vol­tref­fer ge­ble­ken. Hoe is het de an­de­ren ver­gaan?

FourFourTwo (Netherlands) - - Paul Pogba -

JU­AN SEBASTIÁN VERÓN IN 2001 VAN LAZIO NAAR MAN­CHES­TER UNI­TED, € 33 MIL­JOEN

“I’m not f**king tal­king to you. Ve­ron’s a great f**king play­er and you­se are all f**king idi­ots!” Boven­staan­de uit­spraak van Alex Fer­gu­son be­hoeft geen ver­ta­ling. De spel­ma­ker komt voor een re­cord­som naar Old Traf­ford en wordt in sep­tem­ber met­een uit­ge­roe­pen tot Pre­mier Le­a­gue Play­er of the Month. Maar jour­na­lis­ten blij­ven Sir Alex na­dien be­sto­ken met vra­gen over Veróns on­der­maat­se pres­te­ren. Na slechts twee sei­zoe­nen ver­koopt Man­ches­ter Uni­ted hem voor een spot­prijs aan Chel­sea.

ANDRIY SHEVCHENKO IN 2006 VAN AC MI­LAN NAAR CHEL­SEA, € 38 MIL­JOEN

She­va komt tot slechts ne­gen doel­pun­ten en voelt zich niet ge­liefd door trai­ner. “Ik heb be­te­re ge­had”, al­dus de Oe­kra­ï­ner in 2007 over Jo­sé Mour­in­ho. “Het is geen ge­heim dat ik voor­al de wens was van Mis­ter Abram­ovich en niet van de coach. Voor het eerst in mijn car­ri­è­re riep een coach in het open­baar dat ik niet in zijn spel­sys­teem pas­te. Dat werkt niet echt mo­ti­ve­rend. Als Mour­in­ho dat vindt, waar­om ben ik dan hier?”

ROBINHO IN 2008 VAN RE­AL MA­DRID NAAR MAN­CHES­TER CI­TY, € 40 MIL­JOEN

Het lijkt er even op dat de Bra­zi­li­aan geen idee voor wel­ke club hij nu heeft ge­te­kend, als Man­ches­ter Ci­ty hem als eer­ste aan­koop in het Sjeik Mans­our-tijd­perk pre­sen­teert. “Chel­sea heeft een ge­wel­dig aan­bod ge­daan”, zegt Robinho bij zijn eer­ste pers­con­fe­ren­tie. “Eh… Man­ches­ter. Sor­ry.” Na die uit­spraak gaat het wel iets be­ter, maar ook niet heel veel. Hij pres­teert wis­sel­val­lig en frus­treert de lei­ding door een trai­nings­kamp te ver­la­ten en zon­der toe­stem­ming naar Bra­zi­lië af te rei­zen. Ci­ty neemt zijn ver­lies en doet hem voor vijf­tien mil­joen eu­ro van de hand.

FER­NAN­DO TOR­RES IN 2011 VAN LI­VER­POOL NAAR CHEL­SEA, € 58 MIL­JOEN

Op Stam­ford Brid­ge is er niets over van de doel­pun­ten­ma­chi­ne van Li­ver­pool. Na een bi­zar­re trans­fer tij­dens de laat­ste dag van de win­dow in ja­nu­a­ri 2011 is het ver­val van het ge­we­zen Spaan­se won­der­kind op de En­gel­se vel­den in­ge­zet. In 110 wed­strij­den voor The Blues scoort hij slechts twin­tig keer.

ÁN­GEL DI MARÍA IN 2014 VAN RE­AL MA­DRID NAAR MAN­CHES­TER UNI­TED, € 75 MIL­JOEN

Dan heeft Louis van Gaal bij Man­ches­ter Uni­ted toch nog zijn aan­koop van naam. Án­gel Di María is en­ke­le maan­den daar­voor nog Man of the Match in de door Re­al Ma­drid ge­won­nen Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­le; de ide­a­le man om het aan­vals­spel op Old Traf­ford een im­puls te ge­ven. Maar op de En­gel­se vel­den heeft El Fi­deo (De Noe­del) moei­te con­stant te pres­te­ren, me­de door­dat Van Gaal hem op ver­schil­len­de po­si­ties laat spe­len. Na één sei­zoen wordt de ster­aan­koop door­ver­kocht aan Pa­ris Saint-ger­main. “Een gro­te fout”, zo meent Van Gaals la­te­re op­vol­ger Mour­in­ho. “Di María zou ik nóóit ver­ko­pen, uit­ge­slo­ten!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.