DIRK KUIJT, DE BE­WON­DE­RAAR

FourFourTwo (Netherlands) - - Dirk Kuijt -

Li­ver­pool haal­de dit jaar de Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­le, waar­in Re­al Ma­drid te sterk was (3-1). De vol­gen­de dag or­ga­ni­seer­de Fey­en­oord voor Dirk Kuijt een tes­ti­mo­ni­al, de eer­ste sinds clu­bicoon Wil­lem van Ha­ne­gem af­scheid nam in 1983. Fa­mi­lie, vrien­den en oud-col­le­ga’s kwa­men die zon­dag van hein­de en ver­re naar De Kuip om Kuijt op een pas­sen­de wij­ze uit te lui­den. Kort na de af­trap stap­ten de Li­ver­pool-ico­nen Ste­ven Ger­rard en Ja­mie Car­rag­her zicht­baar ver­moeid de kleed­ka­mer bin­nen, met in hun kiel­zog Jer­zy Du­dek, Ruud Gul­lit en Luis Gar­cia.

Kuijt: “Zij moesten za­ter­dag­avond nog in Kiev bij die fi­na­le zijn, dus ik dacht: die ha­len het nooit. Maar na een kor­te nacht haast­ten ze zich naar het vlieg­veld, waar ze ook nog eens ver­tra­ging had­den om­dat er heel veel men­sen uit Kiev moesten ver­trek­ken. Ze land­den zo’n beet­je op het mo­ment dat on­ze wed­strijd be­gon. En even la­ter ston­den ze naast me op het veld ... Dat be­te­ken­de zo veel voor mij. ‘Voor jou ko­men we’, zei Ger­rard. Dat te­kent on­ze band. An­ders­om zou ik het­zelf­de doen. Ge­woon zeg­gen: ‘Ik ben er.’ Dat ge­voel, dat je deel uit­maakt van de Li­ver­pool-fa­mi­lie, is niet in geld uit te druk­ken.”

Voor Kuijt is Ger­rard de bes­te voet­bal­ler met wie hij in ne­gen­tien sei­zoe­nen sa­men­speel­de. De mid­den­veld door­liep de jeugd­op­lei­ding van Li­ver­pool, speel­de ze­ven­tien sei­zoe­nen in het eer­ste elf­tal en kent het sen­ti­ment in de stad. Hij ver­loor een neef­je bij de Hills­borough-ramp in 1989 en wordt ge­zien als de ver­per­soon­lij­king van The Reds. “Ger­rard had al­les”, zegt Kuijt. “Snel­heid, een ac­tie, sco­rend ver­mo­gen en een ge­wel­di­ge pass in zijn be­nen. Ik her­in­ner me nog goed dat bij mijn eer­ste trai­ning Ste­ven een bal zó hard in­speel­de, dat ik er bij­na pijn in mijn voet van kreeg. Com­ple­te spe­ler, stil­le lei­der. Hij zei nooit veel, maar als hij zijn stem ver­hief was het met­een dui­de­lijk wie de baas in de kleed­ka­mer was. Ste­ven Ger­rard ís Li­ver­pool.”

“Als Ger­rard zijn stem ver­hief, was het met­een dui­de­lijk wie de baas was in de kleed­ka­mer.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.