2018

FourFourTwo (Netherlands) - - Dirk Kuijt -

Af­scheids­wed­strijd in De Kuip tus­sen een com­bi­na­tie­team van Fey­en­oord en de vrien­den van Kuijt, on­der wie Ste­ven Ger­rard, Xa­bi Alon­so en Jer­zy Du­dek. Helpt zijn ou­de lief­de Quick Boys nog even uit de brand door drie wed­strij­den mee te doen van­we­ge bles­su­re­pe­ri­ke­len. Het zijn Kuijts laat­ste of­fi­ci­ë­le wed­strij­den. In ok­to­ber sa­men met Ra­fael van der Vaart of­fi­ci­eel uit­ge­zwaaid door het Oran­je­pu­bliek. KNVB be­noemt hem – na 104 caps – tot bonds­rid­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.