LAZIO (1972-77)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

Vriend­schap is ver te zoe­ken in de Lazio-kleed­ka­mer. “Ie­der­een haat­te el­kaar”, al­dus kee­per Fe­li­ce Pu­li­ci. Er wordt ge­zegd dat de spe­lers al­leen scheen­be­scher­mers dra­gen tij­dens trai­nin­gen, zo hard gaan ze er­aan toe. “Com­pe­ti­tie­wed­strij­den voel­den als vriend­schap­pe­lij­ke pot­jes”, grin­nikt mid­den­vel­der Lui­gi Marti­ni.

Wat ook niet helpt, is dat de spe­lers wa­pens dra­gen en een schiet­club be­gin­nen. Ze mik­ken op “din­gen in bos­jes en meu­bi­lair.” Spits Chi­na­glia schiet een schuur­tje op het trai­nings­veld aan gort met zijn 6,5 mm Man­n­li­cher-car­ca­no, exact het ge­weer waar­mee Jo­hn F. Ken­ne­dy werd ver­moord.

Tus­sen al het wa­pen­ge­klet­ter door, ont­staat een voet­bal­team dat met een fris­se kijk op het spel­le­tje in het sei­zoen 1973/74 de Scu­det­to wint.

Cru­ci­aal mo­ment

In 1977 lijkt het Luciano Re Cec­co­ni een leu­ke grap om be­wa­pend de ju­we­liers­win­kel van een vriend bin­nen te val­len. “Ie­der­een lig­gen, dit is een over­val!”, roept hij. De ei­ge­naar schiet hem neer. “Het was een grap­je, het was een grap­je”, huilt Re Cec­co­ni, die uit­ein­de­lijk be­zwijkt aan de ver­won­din­gen.

De af­loop

De­ze jaar­gang van Lazio doet geen moei­te om de ex­treem­recht­se sym­pa­thie­ën on­der stoe­len of ban­ken te ste­ken. Marti­ni wordt uit­ein­de­lijk par­le­ments­lid voor de neo-fas­cis­ti­sche par­tij Al­le­an­za Na­zi­o­na­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.