RI­VER PLA­TE (1941-47)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

Be­ter goed ge­jat dan slecht be­dacht. We gaan niet be­we­ren dat Ajax het to­taal­voet­bal heeft af­ge­ke­ken van het Ri­ver Pla­te uit de ja­ren veer­tig. Maar de Am­ster­dam­mers ston­den in de gou­den ja­ren wel de­ge­lijk op de bre­de schou­ders van hun Ar­gen­tijn­se vak­broe­ders. Bij­ge­naamd La Má­quina is de for­ma­tie zijn prin­ci­pes trouw ge­ble­ven. En dat ter­wijl het Zui­da­me­ri­kaan­se voet­bal op dat mo­ment al bui­ten­aards aan­doet. Spe­lend in een ‘ka­mi­ka­ze’ 2-3-5-for­ma­tie, met voor­in Ju­an Car­los Mu­ñoz, Jo­sé Ma­nu­el Moreno, Adolfo Pe­der­ne­ra, Án­gel La­b­ru­na en Félix Loustau die con­ti­nu van po­si­tie wis­se­len en vij­an­de­lij­ke de­fen­sies he­le­maal gek ma­ken.

Tien hoofd­prij­zen ver­o­ve­ren ze, daar­door gaan ze door het le­ven als Los Ca­bal­le­ros de la An­gus­tia (de he­ren van de angst). “Wij kon­den op ie­der mo­ment sco­ren”, zegt Moreno. “On­ze te­gen­stan­ders wis­ten dat van te­vo­ren al.”

“Als je te­gen Ri­ver Pla­te voet­bal­de, wil­de je na­tuur­lijk win­nen”, zei Bo­ca Ju­ni­ors-mid­den­vel­der Er­nes­to Laz­zat­ti ooit. “Maar als een lief­heb­ber van voet­bal keek ik lie­ver toe van­af de zij­lijn hoe zij speel­den.”

Cru­ci­aal mo­ment

Ri­ver Pla­te pro­lon­geert de lands­ti­tel in 1942 door op be­zoek bij Bo­ca Ju­ni­ors een 2-0 ach­ter­stand on­ge­daan te ma­ken en er een 2-2 uit te sle­pen. Het is voor het eerst dat een van bei­de groot­mach­ten op het ter­rein van de aarts­vij­and het kam­pi­oen­schap vei­lig­stelt.

De af­loop

In 2009 wordt Alfre­do Di Sté­fa­no ge­vraagd naar de bes­te spe­ler ooit. Pe­lé, Cruijff, Bec­ken­bau­er of Ma­ra­do­na? Di Sté­fa­no: “Mu­ñoz, Moreno, Pe­der­ne­ra, La­b­ru­na en Loustau … Kies daar maar uit.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.