NORWICH CI­TY (1992-94)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

Twee woor­den: Je­re­my Goss. Wie be­gin ja­ren ne­gen­tig naar het En­gel­se voet­bal heeft ge­ke­ken, zal het be­grij­pen. In het eer­ste Pre­mier Le­a­gue-sei­zoen, 1992/93, blijft Norwich Ci­ty lan­ge tijd in het spoor van Man­ches­ter Uni­ted. Met dank aan een mix van club­jon­gens zo­als Ians Cul­ver­hou­se en Crook en ta­len­ten zo­als Ru­el Fox en Chris Sut­ton. Ook in Eu­ro­pa doen de Ca­na­ries van zich spre­ken. In eer­ste UEFA Cup-ron­de van 1993/94 is de for­ma­tie veel te sterk voor Vi­tes­se (3-0, 0-0) en ver­vol­gens wordt ook Bay­ern Mün­chen uit­ge­scha­keld, dank­zij een ver­ras­sen­de 1-2 ze­ge tij­dens de heen­wed­strijd in Bei­e­ren (de re­turn blijft 0-0). “Ze­ker we­ten dat Bay­ern ge­dacht had dat het mak­ke­lijk zou wor­den”, grapt Goss na af­loop, en pas­sant ver­klap­pend dat Norwich het plan had om de 32-ja­ri­ge Lot­har Mat­thäus aan te trek­ken.

In de der­de ron­de moet Norwich Ci­ty zijn meer­de­re er­ken­nen in de la­te­re win­naar In­ter­na­zi­o­na­le. Of be­ter ge­zegd: Dennis Berg­kamp, die in bei­de wed­strij­den de eni­ge tref­fer voor zijn re­ke­ning neemt. Die jaar­gang is als een droom voor kook­goe­roe De­lia Smith, de gro­te baas bij Norwich Ci­ty; me­de door haar cu­li­nai­re ach­ter­grond wor­den de suc­ces­sen ge­cul­ti­veerd.

Of is dat laat­ste toch voor­al van­we­ge die on­ver­ge­te­lij­ke thuis­te­nues, een Nor­folk­se hom­ma­ge aan kunst­schil­der Jack­son Pol­lock of een ka­na­rie met dia­ree?

Cru­ci­aal mo­ment

Le­gen­da­risch blijft het mo­ment dat Goss zijn doel­punt in het Olym­pia­sta­di­on in Mün­chen viert: een su­blie­me vol­ley die nóg mooi­er is dan zijn goal te­gen Leeds Uni­ted en­ke­le maan­den eer­der. “In­tik­ker­tjes zijn niet aan mij be­steed”, grapt Goss. “Ik scoor al­leen vol­ley’s van­af de rand zes­tien.”

De af­loop

“Dit lijkt wel op fan­ta­sy foot­ball”, zo stelt com­men­ta­tor Jo­hn Mot­son als Norwich Ci­ty tij­dens het be­zoek aan Bay­ern Mün­chen de stand na een half­uur spe­len op 0-2 heeft ge­bracht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.