MIDDLESBROUGH (1996-97)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

In mei 1996 opent Fa­bri­zio Ra­vanel­li de sco­re voor Ju­ven­tus in de straf­schop­pen­se­rie van de Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­le te­gen Ajax. Nog geen twee maan­den la­ter maakt hij de over­stap naar Middlesbrough, waar de grij­ze Ita­li­aan met de Bra­zi­li­aan Emer­son twee van de groot­ste trans­fer­coups vormt. Met de klei­ne Sam­ba-drib­be­laar Jun­in­ho reeds in de ge­le­de­ren, spe­lend in een zes ma­ten te groot te­nue, als­me­de Craig Hig­nett en Phil Stamp, zijn de ver­wach­tin­gen dui­de­lijk.

Ra­vanel­li be­gint met een gran­di­o­ze hat­trick in de eer­ste speel­ron­de te­gen Li­ver­pool (3-3). De uit­slag is een voor­bo­de voor de for­ma­tie van Bry­an Rob­son, waar het ma­ken en in­cas­se­ren van doel­pun­ten hand in hand gaan. Boro start met één ne­der­laag in de eer­ste zes com­pe­ti­tie­du­els, maar tus­sen mid­den sep­tem­ber en be­gin maart wint het slechts twee­maal. De­gra­da­tie komt al­maar dich­ter­bij.

Middlesbrough is het mik­punt van hoon. “Ze heb­ben een Fer­ra­ri maar geen ga­ra­ge”, zo klinkt het. Niet­te­min be­wijst het team kwa­li­teit te heb­ben, ge­zien het be­rei­ken van bei­de Cup Fi­nals. He­laas gaan bei­de ook ver­lo­ren.

Cru­ci­aal mo­ment

Door het ont­bre­ken van liefst 23 spe­lers, door bles­su­res, ziek­te en schor­sin­gen, is Middlesbrough in de­cem­ber niet in staat aan de af­trap van de wed­strijd te­gen Black­burn Ro­vers te ver­schij­nen en meldt zich af. Drie pun­ten af­trek is het ge­volg van de­ze bi­zar­re ac­tie, me­de door de­ze straf ein­digt Boro het sei­zoen on­der de de­gra­da­tie­streep.

De af­loop

Vlak voor­dat ze het hei­li­ge gras van Wem­bley be­tre­den, zijn Ra­ve­nel­li en Neil Cox lek­ker ou­der­wets met el­kaar aan het zei­ken. “Rav schreeuw­de ach­ter in de bus naar Cox en wil­de met hem op de vuist gaan”, ver­telt Rob­bie Mustoe. Het bal­da­di­ge wordt me­de ver­oor­zaakt door ca­ba­re­tier Stan Board­man die op ver­zoek van Rob­son wat flau­we grap­jes uit zijn mouw schudt, ho­pen­de dat zijn spe­lers wat re­laxen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.