BORUS­SIA MÖN­CHEN­G­LAD­BACH (1970-79)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

Dat de Brit­se rock­band Half Man Half Bis­cuit een ode aan de club uit­brengt, is niet per se te dan­ken aan het suc­ces van Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach; ze wil­len in hun song The Bas­tard Son of Dean Fried­man ge­woon een su­per­lan­ge naam. Dat wordt Su­per­ca­lifra­gi­lis­tic Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach. Ni­gel Blac­kwell, front­man van HMHB is ge­fas­ci­neerd door Die Fohlen, die hij in 1977 de Eu­ro­pa Cup I-fi­na­le van Li­ver­pool (1-3) ziet ver­lie­zen.

Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach is op dat mo­ment aan het uit­groei­en tot een toon­aan­ge­vend in­sti­tuut. De club leidt ge­wel­di­ge aan­val­lers op, veel­al ge­scout bin­nen vijf­tien ki­lo­me­ter af­stand van de stad. De be­ge­na­dig­de Gün­ter Net­zer, de nooit op­ge­ven­de vleu­gel­back Ber­ti Vogts en prij­zen­veel­vraat Jupp Heyn­c­kes zijn de drij­ven­de krach­ten ach­ter vijf Bun­de­s­li­ga-ti­tels en twee UEFA Cups.

Cru­ci­aal mo­ment

De 5-1 over­win­ning op FC Twen­te in de twee­de wed­strijd van de UEFA Cup-fi­na­le van 1975. Te­gen­over een goal van Epi Drost staan twee tref­fers van de Deen Al­lan Si­mon­sen en drie van Jupp Heyn­c­kes. Te­gen de Tuk­kers eta­leert Glad­bach het mooi­ste bij­na-to­taal­voet­bal dat ze in Duits­land ooit heb­ben ge­zien.

De af­loop

Gün­ter Net­zer staat in Glad­bach bo­ven de wet. Voor de fi­na­le om de Dfb-po­kal te­gen 1. FC Kö­ln in 1973 wordt hij ge­pas­seerd, om­dat de gro­te ve­det­te naar Re­al Ma­drid zal ver­trek­ken. Na ne­gen­tig mi­nu­ten brom­men heeft Net­zer ge­noeg ge­zien. Bij aan­vang van de ver­len­ging trekt hij zijn trai­nings­jack uit, stapt hij op coach Hen­nes Weis­wei­ler af en zegt: “Ik ga nu voet­bal­len.” De door zich­zelf in­ge­brach­te Net­zer, Der Selb­steinwechs­ler, schiet vier mi­nu­ten na zijn en­tree, met zijn twee­de bal­con­tact, de win­nen­de 2-1 bin­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.