DE­POR­TI­VO LA COR­U­ÑA

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

(1999-2002) Wat maakt de club zo bij­zon­der?

In de ja­ren ne­gen­tig zou je De­por­ti­vo La Cor­u­ña kun­nen ver­ge­lij­ken met de hoofd­rol­speel­ster uit 27 Dres­ses, het meis­je dat bruids­meis­je bij 27 brui­lof­ten is maar zelf geen uit­zicht lijkt te heb­ben ooit de bruid te zijn. Los Bran­qui­a­zuis ste­len di­ver­se ma­len de show in de Pri­me­ra Di­vi­sión (zo­als in 1994), maar ziet Re­al Ma­drid of Bar­cel­o­na al­tijd met de eer van­door. Maar ook voor De­por zal die gro­te spe­ci­a­le dag ko­men. Het is te dan­ken aan de Bas­ki­sche coach Javier Irur­e­ta en pre­ses Au­gus­to César Len­doi­ro, die mi­ni-galác­ti­cos-ach­ti­ge in­ves­te­rin­gen doet. In dit tijd­perk staat er een sam­ba-ach­tig swin­gend elf­tal met Do­na­to, Mau­ro Sil­va en niet te ver­ge­ten Roy Ma­kaay, die er 22 in­legt – waar­van drie bij zijn com­pe­ti­tie­de­buut op de eer­ste speeldag te­gen Ala­vés. In de vijf­tien voor­gaan­de sei­zoe­nen ging de lands­ti­tel veer­tien keer naar de tra­di­ti­o­ne­le topt­wee, in 2000 is De­por de ge­luk­ki­ge bruid.

Cru­ci­aal mo­ment

Dat zijn er twee, in bei­de ge­val­len met Re­al Ma­drid als lij­dend voor­werp. In 2000 wordt De Ko­nink­lij­ke in Ri­a­zor met 5-1 ver­sla­gen. Twee jaar la­ter is De­por­ti­vo te gast in Esta­dio Ber­na­béu voor de fi­na­le om de Copa del Rey, de hon­derd­ste om pre­cies te zijn. Het even­eens hon­derd­ja­ri­ge Re­al Ma­drid ver­liest met 2-1 en ziet het groots ge­plan­de volks­feest in dui­gen val­len.

De af­loop

De­por­ti­vo La Cor­u­ña is de eer­ste kam­pi­oen in het mil­len­ni­um en schrijft met zijn eer­ste lands­ti­tel ooit his­to­rie. Mi­ro­slav Dju­kic kan weer nor­maal sla­pen. Zes jaar lang is de Ser­vi­ër ‘die man’ van ‘die ge­mis­te pe­nal­ty’. De laat­ste wed­strijd van 1993/94, in de laat­ste mi­nuut van De­por­ti­vo’s thuis­du­el met Va­len­cia (0-0). Voor de eer­ste lands­ti­tel ooit is het al­leen nog maar een kwes­tie van even bin­nen­schie­ten … Maar Dju­kic mist ho­pe­loos, waar­door in Bar­cel­o­na Johan Cruijff en­ke­le mi­nu­ten la­ter zijn vier­de kam­pi­oen­schap op rij als coach viert. In 2000 kan Dju­kic het com­plex ein­de­lijk van zich af­schud­den. “God be­staat, nu heb ik er ein­de­lijk vre­de mee.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.