WIM­B­LE­DON (1984-88)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

“Fey­en­oord-sup­por­ter ben je niet voor de lol”, zei Ge­rard Cox ooit. Dat gaat ook ze­ker op voor Wim­b­le­don, waar de aan­hang grof­weg uit een Lon­den­se ver­za­me­ling py­ro­ma­nen en ne­an­der­tha­lers be­staat, voor­vech­ters van agri­cul­tu­re foot­ball, bru­te kracht en het eten van lamstes­ti­kels.

Van­uit de vier­de prof­af­de­ling klim­men The Dons in vier jaar tijd naar het hoog­ste ni­veau. Met dank aan de spi­rit van de Cra­zy Gang, be­staan­de uit on­der an­de­ren Vin­nie Jo­nes (in­der­daad, de ac­teur), ex-bar­nar­do’s boy Jo­hn Fas­ha­nu en ban­diet Dennis Wi­se. Fraai is het ab­so­luut niet. “De bes­te ma­nier om ze te vol­gen is via de Te­le­tekst”, stelt Ga­ry Li­ne­ker ooit.

Nieuw­ko­mers wor­den van hun kle­ding be­roofd en moe­ten maar zien hoe ze poe­del­naakt weer op de club te­rug­ko­men. “Als je niet te­gen on­ze gein­tjes kon, dan was je fuc­king out”, al­dus Vin­nie Jo­nes.

Cru­ci­aal mo­ment

In 1988 maakt Wim­b­le­don zich on­ster­fe­lijk door in de Cup Fi­nal met 1-0 van Li­ver­pool te win­nen. “De Cra­zy Gang heeft de Cul­tu­re Club ver­sla­gen”, zijn de pro­fe­ti­sche woor­den van Jo­hn Mot­son.

De af­loop

Ze zijn gek op vuur. Als nieuw­ko­mer Eric Young zich in 1987 voor het eerst bij Wim­b­le­don meldt met een tas van zijn vo­ri­ge club Brigh­ton & Ho­ve Al­bi­on, steekt de se­lec­tie de­ze in de fik. Dit valt nog wel mee. Alan Cork steekt de brand in zijn ei­gen au­to als de club­lei­ding wei­gert zijn con­tract op te waar­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.