NEW YORK COSMOS (1975-80)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

In 1974 be­staat het NASL All-stars uit on­be­ken­de na­men. Drie jaar la­ter staan on­der an­de­ren Franz Bec­ken­bau­er, Ge­or­ge Best en Gor­don Banks op de elf­talfo­to. De man die di­rect of in­di­rect heeft bij­ge­dra­gen aan hun keu­ze voor de VS: Pe­lé.

Vier jaar lang doet New York Cosmos er­over de re­cord­trans­fer van De Zwar­te Parel af te ron­den. Dit komt me­de door stro­pe­ri­ge on­der­han­de­lin­gen, van­we­ge een paar nul­le­tjes voor of ach­ter de kom­ma, maar ook door­dat Pe­lé in 1975 zijn prof­loop­baan ei­gen­lijk al heeft be­ëin­digd. Met Pe­lé als gro­te blik­van­ger wordt niet veel ge­won­nen, maar de men­sen ko­men wel naar het sta­di­on … De club groeit in po­pu­la­ri­teit, film­ster­ren ko­men op de thuis­wed­strij­den af, Mick Jag­ger is kind aan huis in de kleed­ka­mer.

Pe­lé, Bec­ken­bau­er en ook de Ita­li­aan Gi­or­gio Chi­na­glia zijn at­trac­ties. De voor­ma­lig aan­val­ler van Lazio blijft acht jaar bij de Cosmos, al had­den het er wat Pe­lé be­treft min­der mo­gen zijn. “Ik speel geen aan­val­lers aan die van­uit de be­la­che­lijk­ste po­si­ties op doel schie­ten.” Chi­na­glia ant­woordt: “Als ik op doel schiet, is het om­dat Chi­na­glia van daar­uit kan sco­ren.”

Na het af­scheid van Pe­lé stro­men de prij­zen bin­nen, zes in to­taal. De club is in zijn op­zet ge­slaagd: de in­te­res­se in het voet­bal is toe­ge­no­men. Ook Johan Nees­kens en Wim Rijs­ber­gen zijn na­dien van waar­de voor de Cosmos.

Cru­ci­aal mo­ment

On­der­weg naar het Ame­ri­kaan­se kam­pi­oen­schap in 1977 wint New York Cosmos in ei­gen huis af­ge­te­kend met 8-3 van Fort Lau­der­da­le Stri­kers. 77.691 toe­schou­wers zien zo on­ge­veer ie­de­re Cosmos-spe­ler sco­ren, be­hal­ve Pe­lé. Het team klaart de klus door met 2-1 van Se­att­le Soun­ders te win­nen en heeft daar­mee de zo be­geer­de Soc­cer Bowl ’77 bin­nen. Ook nu geen goal van Pe­lé, wel twee van Chi­na­glia …

De af­loop

In zijn drie sei­zoe­nen New York Cosmos voet­balt Pe­lé de thuis­wed­strij­den in even­veel ver­schil­len­de sta­di­ons. Het Dow­ning Sta­di­on (ca­pa­ci­teit 22.000), Yan­kee Sta­di­um (ruim 50.000) of Gi­ants Sta­di­um (ruim 80.000). Wat maakt het uit? Bij Pe­lé’s de­buut wor­den de­len van het veld op aan­drin­gen van de te­le­vi­sie­zen­der ex­tra groen ge­schil­derd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.