BAY­ER LEVERKUSEN (2001/02)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

Na eer­der in de slip­stream van Bay­ern Mün­chen te zijn ge­ëin­digd als ach­ter­een­vol­gend twee­de, der­de, twee­de, twee­de en vier­de en de Meis­ter­schaft zelfs een keer op doel­sal­do te zijn mis­ge­lo­pen, ein­digt Leverkusen het sei­zoen 2001/02 in drie com­pe­ti­ties als run­ner-up, met on­der an­de­ren Zé Ro­ber­to op de flan­ken en Mi­chael Ballack als spel­ma­ker. Wordt dit dan het jaar van de eer­ste lands­ti­tel?

He­laas. Bay­er geeft in de laat­ste drie speel­ron­den vijf pun­ten voor­sprong uit han­den en ziet op de laat­ste speeldag de ti­tel naar Borus­sia Dort­mund gaan. Een week la­ter ver­liest het de eind­strijd om de Dfb­po­kal te­gen het Schal­ke 04 van Huub Ste­vens. In de Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­le te­gen Re­al Ma­drid lijkt 1-1 de rust­stand te wor­den, als Robert Car­los de bal maar eens blind voor­geeft. Er­gens op de rand zes­tien staat Zi­n­e­di­ne Zi­da­ne …

Cru­ci­aal mo­ment

Zi­da­ne’s won­ders­co­ne vol­ley is de laat­ste fa­ta­le tik voor Bay­er Leverkusen. “Ne­ver­ku­sen”, het leed­ver­maak is hels. Neemt niet weg dat Bay­er wel de­ge­lijk over een lan­ge adem be­schikt. Na een ge­wel­di­ge co­me­back te­gen Li­ver­pool (4-3 over twee du­els) ont­neemt het Alex Fer­gu­son een eind­strijd in ‘zijn’ Glas­gow. Toch een beet­je ty­pisch Duits.

De af­loop

On­der de club­top­sco­rers is kee­per Hans-jörg Butt een ver­trouw­de naam. Ook in 2001/02 be­nut de doel­man drie straf­schop­pen. Butt is een spe­ci­a­list, zelfs Louis van Gaal staat hem ja­ren la­ter als kee­per van Bay­ern Mün­chen toe de pe­nal­ty’s te ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.