PAR­MA (1992-99)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

In 1992 wint Par­ma voor het eerst zil­ver­werk en dat smaakt naar meer. Met de Cop­pa Ita­lia op zak trekt de club een 22-ja­ri­ge aan­val­ler uit Co­lom­bia aan. Voor ve­len is Faus­ti­no Aspril­la de be­li­cha­ming van het swin­gen­de Par­ma, dat voet­balt met flair en lef. De Zweed To­mas Bro­lin heeft ook een aar­di­ge bal­be­han­de­ling. Een jaar la­ter wordt het al­maar fraai­er met de komst van de goed­lach­se Gi­an­fran­co Zo­la, in 1994 ge­volgd door Fer­nan­do Cou­to en Di­no Bag­gio. Die laat­ste be­zorgt Par­ma de UEFA Cup door in bei­de fi­na­le­du­els met Ju­ven­tus te sco­ren.

Het kan niet op: Hris­to Stoichk­ov ver­ruilt Bar­cel­o­na voor Par­ma en een piep­jon­ge Gi­an­lui­gi Buf­fon de­bu­teert in de hoofd­macht.

Door de ja­ren heen to­nen de Geel­blau­wen aan niet graag te ver­lie­zen. Par­ma wint die pe­ri­o­de acht prij­zen, de eni­ge acht tot nu toe. Al wordt in 1996/97 de lands­ti­tel op twee pun­ten mis­ge­lo­pen.

Cru­ci­aal mo­ment

Maart 1993. AC Mi­lan heeft elf pun­ten voor­sprong en is al 58 com­pe­ti­tie­du­els on­ge­sla­gen. Dan krult Aspril­la (dan nog mét haar op het hoofd) een vrije trap in de krui­sing en eta­leert hij zijn han­dels­merk: de sal­to. Par­ma wint met 1-0, de reeks van Mi­lan is door­bro­ken.

De af­loop

Suc­ce­s­coach Al­ber­to Ma­le­sa­ni staat be­kend om zijn toe­wij­ding, ie­mand die zijn vak se­ri­eus neemt. Zo be­zoekt hij op een dag de trai­ning van Johan Cruijff bij Bar­cel­o­na. En dat ter­wijl hij no­ta be­ne op hu­we­lijks­reis is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.