FLA­MEN­GO (1981)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

O Mais Qu­e­ri­do do Bra­sil – het meest ge­lief­de team in Bra­zi­lië. Kom hier niet mee aan­zet­ten bij een aan­han­ger van Flu­mi­nen­se, maar Fla­men­go heeft de groot­ste sup­por­ters­scha­re van het land en is het rijkst. Spor­tief goe­de jaar­gan­gen heeft de for­ma­tie uit Rio in over­vloed, maar de vroe­ge ja­ren tach­tig zijn wer­ke­lijk top. In 1980 ver­o­vert Fla­men­go zijn eer­ste lands­ti­tel, het jaar er­op ge­volgd door de Copa Li­ber­t­a­do­res. In een elf­tal waar­in het we­melt van de cre­a­ti­vi­teit, maakt het naam als de Gera­ção de Ou­ro (Gou­den Ge­ne­ra­tie).

Zi­co is met recht Fla­men­go’s klop­pend hart: hij is ra­zend­snel, twee­be­nig en be­schikt over een over­vol­le trukendoos. Maar ook zijn er die twee op en neer­gaan­de vleu­gel­ver­de­di­gers, Le­an­dro op rechts en Jú­ni­or op links.

Cru­ci­aal mo­ment

Het win­nen van de Copa Li­ber­t­a­do­res is in 1981 de ul­tie­me be­kro­ning van het suc­ces. Maar dat ech­te mo­ment komt ei­gen­lijk pas een maand la­ter, als Fla­men­go in de wed­strijd om de we­reld­be­ker ge­hakt maakt van Li­ver­pool (3-0), in een pe­ri­o­de dat het En­gel­se voet­bal Eu­ro­pa do­mi­neert. In 1980, ’81 en ‘82 gaat de we­reld­be­ker tel­kens naar de kam­pi­oen uit Zuid-ame­ri­ka, ten kos­te van een En­gel­se op­po­nent.

De af­loop

Zi­co strijkt al­le eer op, maar mis­schien is de na­la­ten­schap van Le­an­dro en Jú­ni­or nog wel gro­ter. De dar­te­len­de vleu­gel­ver­de­di­gers zijn re­vo­lu­ti­o­nai­re trend­zet­ters door als back con­ti­nu op te ko­men en over de flank te den­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.