Abon­ne­ments­prij­zen

FourFourTwo (Netherlands) - - Volgend Nummer -

Four­fourt­wo kost €5,99 per num­mer. Het stan­daard­ta­rief voor Four­fourt­wo is van­af edi­tie 1-2018 in Ne­der­land €42,- en in Bel­gië €51,50 voor 10 num­mers. De­ze prijs geldt bij be­ta­ling via au­to­ma­ti­sche in­cas­so. Voor be­ta­ling per (di­gi­ta­le) fac­tuur geldt een toe­slag van €2,50. Abon­ne­men­ten wor­den na een jaar au­to­ma­tisch ver­lengd te­gen het dan gel­den­de stan­daard­ta­rief. Het op­zeg­gen van een abon­ne­ment kan te­le­fo­nisch via te­le­foon­num­mer +31 85 2250 442.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.