RODRYGO GOES

De ze­ven­tien­ja­ri­ge aan­val­ler ver­ruilt in 2019 San­tos voor Re­al Ma­drid – hij in­tro­du­ceert zich­zelf aan

FourFourTwo (Netherlands) - - Kick-off -

Je gaat aan­staan­de zo­mer voor € 45 mil­joen naar Re­al Ma­drid. Hoe is het om op je ze­ven­tien­de voor die club te te­ke­nen?

“Sinds ik bij San­tos eer­ste-elf­tal­spe­ler ben, pro­beer ik me te be­sef­fen wat er al­le­maal ge­beurt in mijn le­ven. Maar ik re­a­li­seer me nog niet he­le­maal dat het al­le­maal echt is! Ik ben zo blij dat ik heb ge­te­kend bij de groot­ste club ter we­reld. Re­al is een droom voor ie­de­re spe­ler. Ik doe mijn best om er klaar voor te zijn en veel in­druk te ma­ken.”

Ela­no, voor­ma­lig spe­ler van Man­ches­ter Ci­ty, liet je de­bu­te­ren – hoe­veel heeft hij jou ge­hol­pen?

“Heel veel. Hij heeft me voor­al le­ren om­gaan met druk. Ik wist dat de mo­ge­lijk­heid om voor San­tos te spe­len elk mo­ment kon ko­men, maar ui­t­ein­de­lijk kwam het eer­der dan ik had ver­wacht. Nu ben ik een vas­te waar­de en moet ik me blij­ven ver­be­te­ren. Dit is nog maar het be­gin. Ik droom van prij­zen win­nen met San­tos, in­ter­na­ti­o­nal wor­den van Bra­zi­lië en een er­kend spe­ler in Eu­ro­pa wor­den. Ik werk kei­hard om dit voor el­kaar te krij­gen.”

Hoe zou jij je speel­stijl om­schrij­ven?

“Drib­be­len is een van mijn sterk­ste pun­ten. Ik speel door­gaans op de flank, maar ik kom graag naar het cen­trum of zoek een team­ge­noot.”

Je zaak­waar­ne­mer ver­tel­de dat ook Bar­cel­o­na, Pa­ris Saint-ger­main en Li­ver­pool ge­ïn­te­res­seerd in je wa­ren. Heb je een van die clubs ge­spro­ken?

“Ik was niet be­trok­ken bij de on­der­han­de­lin­gen – dat de­den mijn va­der en zaak­waar­ne­mer. San­tos was dui­de­lijk: ik mocht al­leen ver­trek­ken voor het

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.