RAY­MOND AT­TE­VELD

FourFourTwo (Netherlands) - - Kick-off -

“De Mer­sey­si­de-der­by tus­sen Ever­ton en Li­ver­pool in 1991 wordt ook wel The Ga­me of the Cen­tu­ry ge­noemd. Het was de eer­ste re­play in de vijf­de ron­de van de FA Cup. Er is zelfs een vi­deo uit­ge­bracht en die beel­den zie ik soms nog steeds voor­bij­ko­men. Het tem­po lag on­ge­loof­lijk hoog. Vier keer kwa­men we te­rug van een ach­ter­stand. In de slot­fa­se viel To­ny Cot­tee in. Hij had een gou­den pik, maak­te er twee. Het was de laat­ste keer dat Ken­ny Dalg­lish bij Li­ver­pool op de bank zat, dat maakt het ex­tra ge­denk­waar­dig. Een week la­ter won­nen wij het der­de du­el met 1-0. Toen stap­te hij of­fi­ci­eel op.” kin­de­ren die nog een laat­ste wens had­den: een spe­ler van Ever­ton ont­moe­ten. To­ny Cot­tee vroeg een keer of ik mee wil­de gaan. Sta je met knik­ken­de knie­ën en tra­nen in je ogen aan dat bed. Twee we­ken la­ter krijg je een brief van de ou­ders die je ver­tel­len dat hun zoon in dank­baar­heid af­scheid van het le­ven heeft kun­nen ne­men. Dan weet je even niet wat je mee­maakt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.