PROF

Jo­hn Hart­ley, fy­si­o­the­ra­peut bij de hoofd­macht van As­ton Vil­la, neemt de trai­nings­kiek­jes van spe­lers op In­st­agram on­der de loep.

FourFourTwo (Netherlands) - - Tussen De Linies -

Har­ry Ka­ne @en­g­land

“Bar­bell hip thrusts ver­ster­ken de bil­spie­ren en, tot op ze­ker hoog­te, de ham­strings en on­der­rug. Ze ver­ho­gen zijn top­snel­heid en wend­baar­heid.”

Ky­le Wal­ker @en­g­land

“De spe­lers doen co­re-oe­fe­nin­gen op de mat als op­war­ming voor de trai­ning op het veld. Dit helpt mee in de ont­wik­ke­ling om te­gen­stan­ders van de bal te hou­den.”

Adam Lal­la­na @of­fi­ci­al­lal­la­na

“Als je de TRX in­ver­ted rows ge­bruikt, houd dan je schou­ders, heup en en­kels in lijn. Dit ver­sterkt de kracht in je rug en schou­ders, en ver­sterkt je co­re.”

Ru­ben Loftus-cheek @en­g­land

“De be­weeg­lijk­heid van de heu­pen is cru­ci­aal voor voet­bal­lers. De­ze rek­oe­fe­ning voor na de trai­ning werkt goed voor zijn die­pe heup­ge­wrich­ten en bil­spie­ren, zo­dat hij niet stijf wordt.”

Mar­cus Rash­ford @mar­cus­rash­ford

“De loop­ban­den van Wood­way drij­ven zich­zelf aan. De maxi­mum­snel­heid en ac­ce­le­ra­tie wor­den ver­hoogd zon­der dat je op knop­pen hoeft te druk­ken.”

Sai­do Bera­hi­no @ja­mie_­ve­lo­ci­ty

“De pal­lof press vraagt om een ster­ke po­si­tie van je co­re en be­nen. Duw de band recht voor­uit van­af je borst en weer­sta de kracht waar­mee het ap­pa­raat je naar zich toe wil trek­ken.”

Ma­ma­dou Sak­ho @ma­ma­dou­sak­ho

“Dumb­bell Bul­ga­ri­an split squats iso­le­ren de heup, knie en en­kel van het voor­ste been. Ze bren­gen sta­bi­li­teit en ver­ster­ken het been.”

Dan­ny Wel­beck @en­g­land

“Hij gaat van een drop jump naar een hor­de­sprong en dan te­rug op de box. Dit zorgt voor een snel­le­re sa­men­trek­king van de spie­ren en ver­be­tert de kracht.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.