Wij zijn gek op sep­tem­ber

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

Het sei­zoen van over­vloed en een kleurrijke na­le.

De­ze maand is het hoog­te­punt van het sei­zoen van de over­vloed. Na een lan­ge, he­te zo­mer is al­les nu rijp: ap­pels, pe­ren, fram­bo­zen, meer bo­nen, pe­pers, to­ma­ten ... al­thans, als ze de droog­te over­leefd heb­ben. Sep­tem­ber is vaak nog een mooie maand, met de zon die nog warm ge­noeg aan­voelt, bor­ders die nog bloei­en en zon­der ge­brek aan iets groens en ge­zonds voor het avond­eten. Ge­niet er­van nu het nog kan, want wan­neer het weer don­ker en koud wordt, denk je al snel met wee­moed te­rug aan de zo­mer waar geen ein­de aan leek te ko­men.

STER VAN DE MAAND Symp­hyo­trichum no­vae-an­gli­ae ‘Barr’s Pink’ Noem ons ou­der­wets, maar wij wor­den een klein beet­je cha­grij­nig van de men­sen die de naam van de­ze plant heb­ben ver­an­derd van het een­vou­dig uit te spre­ken ‘aster’ in ‘symp­hyo­trichum’, dat meer klinkt als een exo­ti­sche ziek­te. Maar we moe­ten ons al­le­maal aan­pas­sen en als we daar­mee on­ze bo­ta­ni­sche ken­nis uit­brei­den, hoor je ons niet kla­gen. Dus we zeg­gen niets meer over de naam, maar ont­hou­den slechts dat hoe de­ze aster ook heet, hij nog al­tijd een schit­te­ren­de aan­vul­ling is in de na­zo­mer­bor­der.Ver­zor­ging De­ze aster uit de New Eng­land-groep is meel­dauw­vrij, zo­lang hij goed ver­zorgd wordt en vol­doen­de wa­ter krijgt. Zet in de vol­le zon of half­scha­duw. Hoog­te x breed­te 120 cm x 60 cm

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.