Proef het sei­zoen

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

Ge­niet van de pom­poen in al zijn glo­ri­eu­ze vor­men.

Ge­niet van pom­poen in al zijn glo­ri­eu­ze vor­men. We la­ten ver­schil­len­de pom­poen­soor­ten zien en ge­ven je de bes­te tips voor het ver­bou­wen en be­rei­den er­van.

We we­ten al­le­maal hoe een pom­poen er­uit­ziet, niet­waar? Groot, rond en oran­je. Ze ver­voe­ren prin­ses­sen naar een bal of staan ge­meen te grijn­zen naast on­ze voor­deur. Nou ... niet echt. De koets van As­se­poes­ter had mis­schien wel don­ker­groe­ne stre­pen en jouw Hal­lo­ween­lan­taarn kan net zo goed spook­ach­tig wit zijn.

Pom­poe­nen zijn win­ter­groen­ten die in­der­daad ge­woon oran­je kun­nen zijn, maar ook staal­blauw of groen­geel, ge­vlekt of mooi ge­rib­beld. Maar het gaat niet al­leen om het ui­ter­lijk – de bes­te pom­poe­nen heb­ben een heer­lij­ke, geu­ri­ge smaak waar­in je de herfst proeft. Ze zijn een­vou­dig te ver­bou­wen en hun over­vloe­di­ge op­brengst kun je ge­mak­ke­lijk be­wa­ren, zo­dat je al­tijd een win­ter­voor­raad hebt.

Het maakt niet uit waar je woont; kies de juis­te ras­sen en je kunt over­al pom­poen ver­bou­wen.

Vroeg rij­pen­de soor­ten zijn ge­schikt voor tui­nen in een wat koe­ler kli­maat. Als je niet veel ruim­te hebt, neem dan een krui­pen­de soort die je op­bindt of kweek ba­by­po­m­poen in een gro­te pot. Om je op gang te hel­pen, la­ten we op de vol­gen­de pa­gi­na’s een paar van on­ze fa­vo­rie­ten pom­poen­soor­ten zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.