Oogst­fair op De Bo­sch­hoe­ve

15 sep­tem­ber

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

De jaarl ijk­se oogst­fai r van kwe­ke­rij/ tuin De Bo­sch­hoe­ve is een feest van rui­ken, kij­ken en proe­ven van de ve­le streek­pro­duc­ten van het plat­te­land. Ver­der zijn er on­der an­de­re gast­kwe­kers uit­ge­no­digd met voor­jaars­bol­len en knol­len in de zak, bi­o­log is­che groen­ten en krui­den en ve­le soor­ten knof look­bol­len. De pri­vé­tui­nen staan nog vol­op in bloei en in de ‘ Mooie Moes­tuin’ staan de bed­den in sep - tem­ber vol groen­ten, pom­poe­nen, krui­den en bloe­men met bij­pas­sen­de st i l le­vens. I n de g ro­te pluk­tuin kun­nen nog naar har­ten­lust kleurrijke boe­ket­ten ge­plukt wor­den. Er is nog veel meer te be­le­ven. Meer in­fo lees je op de web­si­te. En­tree: € 4 , kin­de­ren tot 1 2 jaar g rat i s bo­sch­hoe­ve.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.