Fo­to­work­shop in de Hor­tus Lei­den

19 sep­tem­ber

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

De werk­groep Na­tuur van Wi­ki­me­dia gaat de­ze dag aan de slag in de Clu­si­us­tuin. Leer hoe je de hui­di­ge le­ven­de col­lec­tie vast­legt voor de fo­to­bi­bli­o­theek van en­cy­clo­pe­die­si­te Wi­ki­pe­dia. De dag be­gint met een kor­te uit­leg over be­lang­rij­ke ken­mer­ken van een plant en krijg je een in­tro­duc­tie over na­tuur­fo­to­gra e. Daar­na ga je de tuin in om fo­to’s te ma­ken. De dag sluit af met een uit­leg over de beeld­bank Wi­ki­me­dia en je leert met­een on­der be­ge­lei­ding van vrij­wil­li­gers hoe je de ge­maak­te fo­to’s voor­ziet van de juis­te in­for­ma­tie voor je ze uplo­adt naar de si­te. Deel­na­me is gra­tis; je be­taalt al­leen de en­tree van de Hor­tus. Je moet je wel voor­af even aan­mel­den. hor­tus­lei­den.nl Agen­dat

ip? Mail re­dac­tie ons op @

gar­de­ne worldm rs aga­zi­ne

.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.