Kar­di­naal­slob­e­lia

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

Ne­der­land is een land van heel veel wa­ter. Flin­ke de­len van het land lig­gen on­der de zee­spie­gel en op di­ver­se plek­ken is de grond­wa­ter­stand vrij hoog. Mocht jouw tuin vrij nat zijn, pro­beer dan eens de schit­te­ren­de Lo­be­lia car­di­na­lis. De­ze schar­la­ken­ro­de lo­be­lia komt oor­spron­ke­lijk uit moe­ras­ge­bied en houdt van zon tot half­scha­duw en een voch­ti­ge grond. Het is in prin­ci­pe een vas­te plant, maar mee­stal leeft hij niet erg lang. Ge­luk­kig is hij wel mak­ke­lijk te kwe­ken uit zaad of te de­len in het voor­jaar. Hij wordt tot on­ge­veer 120 cm hoog en doet het ook uit­ste­kend als oe­ver­plant bij vij­vers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.